Tieteellinen kurssi

Instituutti on järjestänyt vuodesta 1954 saakka tieteellisiä, antiikin ja keskiajan historiaan perehtyviä kursseja.

Syventävä kurssi keskittyy parhaiden asiantuntijoiden opastamana Rooman historiaan ja vaikutukseen antiikista keskiajalle sekä menneisyydentutkimuksen erilaisiin lähteisiin ja menetelmiin. Yhtenä punaisena lankana on instituutin kulloisenkin johtajan oma tutkimushanke.

12 viikkoa kestävä kurssi sijoittuu kevääseen, ja se vastaa yliopistollisena suorituksena 25 opintopistettä. Kurssin suorittamiseen sisältyy suullisia ja kirjallisia töitä sekä laajahko tieteellinen tutkielma.

Kullekin kurssille valitaan seitsemän jo kannuksia saanutta tutkijalupausta eri suomalaisista yliopistoista. Osallistujille myönnetään stipendi sekä ilmainen asuminen Villa Lantessa.

Kurssin hakuaika on elo-syyskuussa. Katso hakuilmoitukset Instituuttiin! -osiosta.

hahmoTieteellinen kurssi