Tieteellinen kurssi

Instituutti on järjestänyt vuodesta 1954 saakka tieteellisiä, antiikin ja keskiajan historiaan perehtyviä kursseja.

Tieteellinen kurssi keskittyy parhaiden asiantuntijoiden opastamana Rooman historiaan ja vaikutukseen antiikista keskiajalle sekä menneisyydentutkimuksen erilaisiin lähteisiin ja menetelmiin. Yhtenä punaisena lankana on instituutin kulloisenkin johtajan oma tutkimushanke. Joka kolmas vuosi kahden edellisen kurssin opiskelijoista kootaan työryhmä toteuttamaan johtajan valitsemaa tutkimushanketta.

12 viikkoa kestävä kurssi sijoittuu kevääseen, ja se vastaa yliopistollisena suorituksena 25 opintopistettä. Kurssin suorittamiseen sisältyy suullisia ja kirjallisia töitä sekä laajahko tieteellinen tutkielma.

Kullekin kurssille valitaan seitsemän jo kannuksia saanutta tutkijalupausta eri suomalaisista yliopistoista. Osallistujille myönnetään stipendi ja ilmainen asuminen Villa Lantessa.

Kurssin hakuaika on elo-syyskuussa. Hausta ilmoitetaan etusivulla.

Opiskeiljoita Roomassa.

hahmoTieteellinen kurssi