Opettajakurssi

Instituutissa on järjestetty täydennyskoulutuskursseja sen keskeisten alojen koulujen aineenopettajille kesäkuussa aivan toiminnan alkuajoista lähtien: ensimmäinen kurssi oli vuonna 1955 ja se oli suunnattu “oppikoulujen latinan, historian ja kirkkohistorian opettajille”. Kursseja on järjestetty erityisesti historian, uskonnon, kuvataiteen ja latinan opettajille, mutta myös mm. opettajain jatko-opintoyhdistyksen jäsenille, maantieteen opettajille sekä opinto-ohjaajille.

Nykyään kurssit järjestetään kaksiviikkoisina kesäkuun alkupuolella ja opettajajärjestöt voivat anoa kurssioikeutta säätiön hallitukselta ja säätiön asiamiehen kautta. Avoimia kurssiaikoja voi etukäteen tiedustella instituutin intendentiltä.

Kurssilaisia voi olla korkeintaan kahdeksan ja heille myönnetään ilmainen asumisoikeus Villa Lantessa. Lisäksi instituutin tieteellisen henkilökunnan antama opetus kuuluu kurssilaisten etuihin.

Kurssiohjelma perustuu osin instituutin kurssien säännöllisesti toistuviin osiin, mutta sisältöä pyritään räätälöimään kunkin ryhmän erityistoiveiden mukaan. Ohjelman rungon muodostaa tutustuminen historialliseen Roomaan ja sen perintöön: kiertokäynnit Rooman ja sen lähiympäristön historiallisesti tärkeissä kohteissa, kuten arkeologisilla alueilla ja museoissa. Kiinnostuksen mukaan voidaan myös järjestää monipäiväinen retki esim. Campaniaan. Tällöin kurssilaisten pitää maksaa majoitus ja oppaan kulut. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon opettajien erityisiä kiinnostuksen kohteita järjestämällä käyntejä oppilaitoksissa yms. Ohjelmasta pitää hyvissä ajoin olla yhteydessä instituutin intendenttiin.

hahmoOpettajakurssi