Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi

Instituutin keskeisten alojen perus- ja aineopintotason opiskelijat saavat neljän viikon mittaisen rautaisannoksen Roomaa ja Keski-Italiaa koskevaa perustietoa alkusyksystä vuosittain järjestettävällä Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssilla. Kurssilla tutustutaan Rooman historiaan sekä antiikin- ja keskiajantutkimuksen lähteisiin ja metodeihin.

Instituutti on järjestänyt kurssia vuodesta 1986 lähtien. Vuosina 2006–2008 kurssi järjestettiin yhteistyössä Ateenan-instituutin kanssa Antiikin Kreikan ja Rooman johdantokurssina. Kurssi sijoittuu syyskuuhun, akateemisen vuoden I periodiin, ja se vastaa yliopistollisena suorituksena 10 opintopistettä. Kurssin suorittamiseen sisältyy suullisia ja kirjallisia töitä.

Jokaiselle johdantokurssille valitaan seitsemän lupaavaa opiskelijaa suomalaisista korkeakouluista. Osallistujille myönnetään stipendi sekä ilmainen asuminen Villa Lantessa. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ennen kaikkea antiikista ja sen jälkivaikutuksesta keskiajalla ja myöhemmin ja suorittavat aineopintoja jossakin seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia (tai vastaava) ja taiteiden tutkimus.

Kurssin ohjelmaan kuuluu tutustuminen Rooman ja sen lähiympäristön tärkeimpiin antiikin ja keskiajan muistomerkkeihin ja monumentteihin sekä arkeologisiin alueisiin ja museoihin. Lisäksi kurssiin kuuluu luentoja Rooman ja Italian topografiasta, historiasta, taidehistoriasta ja tutkimusmetodeista. Kokopäiväretkiä tehdään etruskialueille, Ostiaan ja Tivoliin sekä useamman päivän retki Campaniaan. Kurssilaisten tehtäviin kuuluu tehdä kurssin aikana lyhyt kirjallinen työ ja esitellä suullisesti jokin kohde: rakennus, esine, henkilö, paikka tms. Kurssin vetäjinä toimivat instituutin johtaja ja tutkijalehtori, mutta sen opetukseen osallistuvat myös muut instituutin piirissä toimivat henkilöt.

Kurssin hakuaika on yleensä maalis–huhtikuussa. Katso hakuilmoitukset Instituuttiin! -osiosta.

hahmoAntiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi