Toiminta

Suomen Rooman-instituutti on tiedeinstituutti, jonka keskeiset tutkimusprojektit ovat johtajan ja lehtorin hankkeet. Niiden lisäksi stipendiaattien projektit ja erilaiset yhteistyöprojektit ovat tärkeä osa instituutin toimintaa. Tutkimusteemat näkyvät myös instituutin yliopisto-opiskelijoille suunnatuilla kursseilla ja aineenopettajille tarkoitetuilla kursseilla.

Instituutin tutkijaresidenssissä työskentelee ja asuu yli 200 opiskelijaa, tutkijaa ja taiteilijaa vuosittain. Instituutin ateljeessa työskentelee vuosittain neljä suomalaista kuvataiteilijaa.

Instituutissa järjestetään säännöllisesti erilaisia seminaareja, työpajoja, konferensseja ja esitelmätilaisuuksia. Instituutin ohjelmatarjontaan kuuluu myös vanhaa ja nykymusiikkia esittävä konserttisarja.

Kirjasto on olennainen osa instituutin toimintaa, ja se on myös ulkopuolisten tutkijoiden käytettävissä.


Instituutissa tehtävä tutkimus keskittyy antiikin ja keskiajan historiaan, klassilliseen filologiaan, klassilliseen arkeologiaan sekä taiteiden tutkimukseen.

Lue lisää

Instituutti tarjoaa antiikkiin, keskiaikaan, Rooman ja Italiaan liittyvää opetusta viidellä omalla kurssillaan. Suomalaiset yliopistot voivat järjestää myös omia kursseja instituutissa.

Lue lisää

Instituutti tarjoaa vuosittain 3-5 nuorelle tutkijalle apurahan, asunnon sekä tukiverkoston Roomassa tai muualla Italiassa tehtävää tutkimusta varten.

Lue lisää

Asumisoikeutta Villa Lanten tutkijaresidenssiin voi hakea kahdesti vuodessa järjestettävässä haussa.

Lue lisää

Villa Lantessa on kuvataiteilijoiden käyttöön tarkoitettu residenssi: työhuone ja siihen liittyvä pieni asunto kolmen kuukauden työskentelyjaksoa varten.

Lue lisää

Yleisölle avoimia esitelmätilaisuuksia ja konsertteja pidetään noin kerran kuussa.

Lue lisää

Instituutti tarjoaa harjoittelupaikan vuosittain 2-4 korkeakouluopiskelijalle.

Lue lisää

Parlatorio on Suomen Rooman-instituutin podcast-sarja, jossa on vieraana tieteen, taiteen ja sivistyksen kentän kiinnostavimpia ihmisiä.

Lue lisää

Instituutin toimintakertomukset vuodesta 2013 alkaen.

Lue lisää

hahmoToiminta