Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata

IRF Projektit

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyy instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen.

Hanke on kaksivuotinen (2018-2019) ja mukana ovat Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit eli Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman instituutit.  Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeen aikana kartoitetaan tutkimusaineistojen digitoinnin, digitaalisen säilytyksen sekä avoimen jakamisen parhaat käytännöt ja näitä hyödyntäen luodaan instituuteille sopivat periaatteet ja toimintamallit kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden tutkimusaineistojen säilyttämiseen ja jakamiseen.

Lue lisää hankkeesta täältä.

Kukin mukanaoleva instituutti toteuttaa hankkeen aikana pilottiprojektin, jossa instituuttien tutkimusprojektien aineistoja sekä julkaisuja digitoidaan ja julkaistaan avoimesti.

Lue lisää pilottiprojekteista täältä.

Hankkeen tapahtumat täällä.

 

IRFTiedeinstituuttien avoin tutkimusdata