Tiedeinstituutit edistävät tieteen avoimuutta

Laura Nissin Ajankohtaista, Digihanke_ajankohtaista, Tutkimus

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka tähtää instituuttien tutkimusaineistojen digitointiin ja avoimeen jakamiseen ja tätä kautta myös tieteen avoimuuden edistämiseen.

Hankkeen tavoitteena on selvittää parhaat käytännöt instituutissa tuotettujen tutkimusaineistojen julkaisemiseksi ja luoda instituuteille ohjeistus myös tulevien tutkimushankkeiden aineiston käsittelyyn.

Tutkimusaineistojen digitaalisen julkaisemisen parissa työskennellään tällä hetkellä varsin usealla taholla niin Suomessa kuin muualla maailmassakin ja hankkeemme aikana olemme kartoittaneet mahdollisia kotimaisia sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Kesäkuussa Villa Lantessa järjestettiin Digital age in the research institutes -seminaari, jossa käsiteltiin hankkeen pilottiprojekteja sekä kuultiin kuinka Roomassa toimivat tiedeinstituutit julkaisevat omaa tutkimustaan, aineistoja ja arkistojaan verkossa.

Seminaarissa Saksan arkeologisen instituutin, Amerikan Akatemian ja British Schoolin asiantuntijat sekä arkeologisen aineiston julkaisemiseen keskittyvät ruotsalaistahot ja kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytyksen parissa työskentelevän englantilaisyhteisön edustaja jakoivat digitoinnista ja digijulkaisemisesta kertyneitä kokemuksiaan ja osaamistaan.

Seminaarista voit lukea lisää Fenestra Finnorum -blogistamme.

Laura NissinTiedeinstituutit edistävät tieteen avoimuutta