Teesit

Tuomas Heikkilän ja Ilkka Niiniluodon teesit hyvään, humanistiseen tulevaisuuteen

 

Suosituksia Suomelle· Älä ammu itseäsi jalkaan! Demokraattinen yhteiskunta seisoo arvoilla, price joiden tuntijoita ja tutkijoita humanistit ovat. Älä ammu itseäsi jalkaan – vaan varmista tutkimuksen edellytykset myös jatkossa.· Ota humanisti mukaan! Humanistit ovat ihmisyyden asiantuntijoita. Ilman heitä yhteis- ja ihmiskunnan suuret haasteet jäävät ratkaisematta.· Tunnista ja tunnusta! Tunnista humanistisen tutkimuksen vaikutus yhteiskunnassa, ja anna sille ansaitsemansa arvo.· Murra luutuneet kuviot! Julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän on monipuolisesti käytettävä hyväksi humanistien kulttuurista, historiallista ja eettistä asiantuntemusta.· Arvioi reilusti! Englanninkielistä artikkelituotantoa painottava malli yliopistojen rahanjaossa ei ole useimpien humanistialojen kannalta tasapuolinen. Mallia tulisi kehittää edelleen.· Laske euro euroksi! Säätiöiltä saatava yliopiston ulkopuolinen tutkimusrahoitus tulisi yliopistojen tulosneuvotteluissa tunnustaa yhtä tärkeäksi rahoitusmuodoksi kuin muu ulkopuolinen rahoitus. Nykyinen laskutapa väheksyy humanistista tutkimusta.· Panosta humanistiseen tutkimukseen! Se ei ole vain sopivan huomaamaton leikkauskohde – vaankäyttämätön kilpailuvaltti.    
Humanistitutkijan huoneentaulu
· Näy! Järjestetään vuosittainen humanisti-pride: päivä, jolloin humanistit pitäisivät kerrankin itsestään ääntä ja jolloin heidät voisi heti tunnistaa jostakin ulkoisesta merkistä.
· Viesti! Kerro tuloksistasi myös kansantajuisesti.
· Uskalla! Humanistien on entistä rohkeammin haettava kansainvälistä tutkimusrahoitusta ja rakennettava monitieteisiä yhteishankkeita.
· Terästäydy! Vaikka tunnetun sanonnan mukaan ”humanisti on rautaa”, alan tutkijoitten tulisi terästäytyä: rohkeasti mukaan ihmiskunnan suurten haasteitten ja ilkeitten ongelmien ratkaisuun.
· Tutki laajasti! Humanistien on järkevän työnjaon puitteissa noudatettava kaksoisstrategiaa: yhtäältä rohkeasti tartuttava perustutkimuksesta nouseviin aiheisiin, mutta toisaalta myös ennakkoluulottomasti osallistuttava yliopistojen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, työhön isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.
· Pidä ääntä yhteiskunnassa! Humanistien tulee yhteiskuntakriitikkoina puolustaa oikeudenmukaisuutta ja ihmisen arvokkuutta, mutta samalla myös antaa panoksensa kulttuuria kehittävään yritystoimintaan. Tarvittaisiinko Suomeen humanistinen ajatushautomo?
· Vaikuta myös tiedepolitiikassa! Suomessa ja maailmalla on meneillään tutkimuksen uusjako. Älä jää statistiksi vaan auta tekemään tulevaisuuden yliopistosta nykyistä parempi.
· Valista vaikuttajia! Humanistien tulee valistaa etenkin kansanedustajia siitä, mitä humanistinen tutkimus todella on ja mihin sen tuloksia voi käyttää. Ikävä kyllä, kansanedustajien asiantuntemus on eri päättäjäryhmien heikoin.
Johanna LitzenTeesit