Suomen Rooman-instituutin tutkijalehtorin tehtävä 1.8.2019–31.7.2022 haettavana

Asiamies Ajankohtaista

Suomen Rooman-Instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi tutkijalehtorin toimen instituutissa. Toimi täytetään 1.8.2019 alkaen kolmeksi vuodeksi. Säätiön hallitus voi perustellusta syystä pidentää lehtorin toimikautta.

Lehtorin tehtäviin kuuluu harjoittaa omaa tieteellistä tutkimusta, antaa opetusta instituutissa järjestettävillä kursseilla, osallistua tieteellisen tutkimusryhmän opetukseen ja ohjaukseen sekä hoitaa muita instituutin toimintaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi tehtävään liittyy erikseen sovittavia hallinnollisia tehtäviä. Tutkijalehtori toimii instituutin johtajan alaisena.

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa joltakin instituutin keskeiseltä tutkimusalalta, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä hyvää englannin ja italian kielen taitoa. Valintaperusteina ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja soveltuvuus instituutin tieteelliseen toimintaan, hakijan tieteelliset ja opetukselliset ansiot, yhteistyökyky, tutkimuskontaktit sekä kielitaito.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo julkaisuluetteloineen sekä työsuunnitelma. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomus.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 31.1.2019 klo 16 mennessä sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona säätiön hallituksen puheenjohtajalle, dosentti Katariina Mustakalliolle (mustakallio[at]irfrome.org). Hallituksen puheenjohtaja vastaa myös mahdollisiin tiedusteluihin (puh. 050 527 0586).

Varsinainen hakuilmoitus ladattavana tiedostona: IRF lehtori 2019-2022 hakuilmoitus 2019

AsiamiesSuomen Rooman-instituutin tutkijalehtorin tehtävä 1.8.2019–31.7.2022 haettavana