Stipendiaatit 2018

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

Suomen Rooman-instituutissa työskentelee vuoden 2018 aikana useita stipendiaatteja eri tieteenaloilta. Uudet stipendiaatit ovat:

Wihurin stipendi
1.2.–31.7. FM Urpo Kantola, Helsingin yliopisto, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus. Kantolan väitöskirjan työotsikko on Römische Namen in griechischen Quellen der Zeit der römischen Expansion. Form und Struktur.
1.8.2018–31.7.2019 FM Anni Hella, Turun yliopisto, kulttuurihistoria. Hellan väitöskirjan aihe on Idän ja lännen välissä. Grottaferratan luostari lännen suuressa skismassa 1378–1417.

Wihurin stipendin rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto, ja se on tarkoitettu tohtorikoulutettavalle, joka tekee tutkimusta Suomen Rooman-instituutin tutkimusaloilla.

Arkkitehtistipendi
TkK Iisa Eikaas, Aalto-yliopisto / Royal Danish Academy of Fine Arts.
Eikaas kirjoittaa instituutissa diplomityötään, jonka aiheena on kriittinen analyysi antiikin suurvaltojen arkkitehtuurin suhteesta Aasian korkeakulttuureihin. Hän työskentelee instituutissa maalis-syyskuussa.

Arkkitehtistipendin rahoittaa Waldemar von Frenckells stiftelse.

Post doc -stipendi
1.4.–30.6. PhD Ulriika Vihervalli tutkimushankkeella Sex, Cultural Memory and Public Space in the City of Rome in Late Antiquity (The Immoral Past project).

Post doc -stipendi on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja kolmen kuukauden työskentely Roomassa väitelleelle tutkijalle, joka tekee tutkimusta instituutin keskeisillä tutkimusaloilla. Apurahan on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien tuki Suomen Rooman-instituutin tutkimukselle.

Amos Anderson -stipendi
Föreningen Konstsamfundetin yhteistyössä säätiön IRF kanssa perustama matka-apuraha on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn Roomassa jatko-opiskelijalle, post doc -tutkijalle tai vastaavalla koulutusasteella tutkimusta tekevälle. Vuoden 2018 stipendiaatti on FM Tuomo Nuorluoto väitöstutkimuksen aiheena Roman Female Cognomina: Studies in Roman Onomastics.

Villa Lanten Ystävien stipendi
Villa Lanten Ystävät tukee apurahalla Roomassa tehtävää väitöskirjatutkimusta yhteistyössä Suomen Rooman-instituutin kanssa. Vuonna 2018 Villa Lanten Ystävien stipendiaatti on FM Roosa Kallunki, Tampereen yliopisto, historia. Kallungin väitöskirjan aihe on Children in Roman Religion: A Social Historical Study on Childhood and Participation in the Roman World.

IRFStipendiaatit 2018