Hallitus

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluvat valtuuskunnan puheenjohtaja itseoikeutettuna sekä yhdeksän valtuuskunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksessa tulee olla edustettuina ainakin antiikin tutkimus, historia, arkeologia, taidehistoria ja taiteiden tuntemus.

Pääsihteeri, dosentti Tuomas M. S. Lehtonen (puheenjohtaja)
Pääjohtaja Jussi Nuorteva (valtuuskunnan puheenjohtaja)
OTK Johan Borgström (varapuheenjohtaja)
Professori Ulla-Maija Forsberg
Professori Mika Kajava
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen
Professori Mika Lavento
Dosentti Katariina Mustakallio (varapuheenjohtaja)
Professori Taina Syrjämaa
Intendentti Ira Westergård

Hallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii asiamies.

Eeva-Maria ViitanenHallitus