Ria Berg.

Ria Berg Suomen Rooman-instituutin uudeksi johtajaksi

Linda Jokela Ajankohtaista

Suomen Rooman-instituutin uudeksi johtajaksi on valittu dosentti Ria Berg. Hän aloittaa kolmivuotiskautensa 1.8.2021.

Berg on Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian dosentti. Hänen tutkimuksensa keskiössä on Rooman keisariajan esinekulttuuri, erityisesti esineiden merkitys identiteetin rakentajina. Vuonna 2010 Helsingin yliopistossa Pompejin naisten esineistöstä väitelleen Bergin pääaineena oli tohtorintutkintoon saakka klassillinen filologia (Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus). Bergin johtajakaudelle suunnittelema projekti tulee käsittelemään monitieteellisesti antiikin roomalaisten luontosuhdetta. Aihe on antiikintutkimuksessa ajankohtainen ja yhdistyy laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Berg on asunut Italiassa yli kaksikymmentä vuotta ja osallistunut mm. yhteispohjoismaiseen Nemin kaivausprojektiin 1998–2002, Helsingin yliopiston prof. Paavo Castrénin johtamaan Pompeji-projektiin 2001–2008 ja tehnyt arkeologina yhteistyötä Pompejin arkeologisen alueen kanssa vuodesta 2000 alkaen. Lisäksi hän on järjestänyt kansainvälisiä konferensseja ja opettanut sekä Suomessa että ulkomailla. Omien tieteellisten julkaisujen lisäksi hän on toimittanut mm. Pompeji-projektin ensimmäisen löytöjä käsittelevän julkaisun vuonna 2019. Vuosina 2015–2019 Berg toimi tutkijana Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston rahoittamassa Ostia-projektissa, johon liittyvä näyttely on parhaillaan esillä Tampereen Museokeskus Vapriikissa.

Instituutin toiminta on Bergille tuttua jo opiskeluajoista lähtien. Hän on osallistunut instituutin järjestämille kursseille ja ollut instituutissa Wihurin stipendiaattina. Myöhemmin Berg on työskennellyt instituutin tieteellisenä assistenttina ja lehtorina yhteensä kahdeksan vuoden ajan.

”Suomen Rooman-instituutti on oman tutkijanidentiteettini keskeinen rakennuspaikka, josta olen saanut korvaamatonta tukea uralleni. Tämä motivoi minua tukemaan sen toimintaa kaikin tavoin. Näiden kokemusten ja Italiassa solmimieni laajojen yhteistyöverkostojen kautta koen pystyväni kehittämään instituutin toimintaa Suomen klassisen kulttuurin ja antiikin opintojen tärkeänä solmukohtana”, Ria Berg sanoo.

Instituutin nykyinen johtaja prof. Arja Karivieri palaa toimikautensa päättyessä virkaansa Tukholman yliopiston antiikin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän professorina.

Linda JokelaRia Berg Suomen Rooman-instituutin uudeksi johtajaksi