Residenssitaiteilija Tatjana Bergelt esittäytyy

IRF Taide

Instituutin residenssitaiteilijana syyskuun alusta joulukuun loppuun vuonna 2018 Villa Lantessa työskentelevä Tatjana Bergelt esittäytyy:

Taiteelliset lähtökohtani ovat kirjallisuus eri kielillä, valokuva, elokuva, ja ihmisten kommunikaatio ja yhteistoiminta. Olen kiinnostunut fragmentaarisuudesta, montaasista ja kielenkäytöstä. Käsittelemiäni teemoja ovat oma identiteetti, samankaltaisuus eri kulttuuritaustasta huolimatta ja tietoisuus kielen käytön kautta.

Päätekniikat, joita käytän taiteessani, ovat kollaasi, maalaus, litografia ja pigmenttipaino.

Kuvamaailmassani yritän luoda tunnelmia, joita havaitsen ja koen ihmisten välillä olevissa suhteissa. Ihminen on keskeisessä osassa taiteessani, hän on mukana pelkistetysti, perusihmisenä. Kuvissa on paljon irrallisilta näyttäviä osia, sanoja ja tekstikatkelmia, joista syntyy kertomuksia ja peilauksia. Aika ja ajan tulkitseminen, sekä tietoisuus keskieurooppalaisesta maalaustraditiosta ja historiasta, ovat kuvakielessäni monitasoisesti mukana.

Roomassa tavoitteenani on löytää materiaalia uuteen taiteilijakirjaan opiskelemalla ja käyttämällä Suomen Rooman-instituutin keräämää epigrafista tietoa. Taiteilijakirja on taiteellisen luomistyön tulos, taideteos sinänsä. Se on yleensä taiteilijan tekemä pieni editio tai uniikki teos. Näen taiteilijakirjoissa kohtaamispaikan kielen, filosofian ja elokuvan välillä.

Yksi olennaisista rakenteista kirjassani on useamman kuin yhden kielen esiintyminen, koska kieli on myös syy siihen, miksi ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Tästä tietoisena käytän tarkoituksellisesti työssäni visuaalisena elementtinä kirjaimien ja fonttien rytmiä ja graafista muotoa. Laitan sanoilla ja kuvilla muodostettuja metaforia päällekäin. Käytän kirjan koodeksin ilmaisemaan jatkuvuutta ja fragmentteja. Katsojan kulttuurisidonnainen kielellinen tulkinta moninkertaistuu, koska yhdistän erilaiset sanat ja ilmaisut omaan kuvakieleen.

 

Lisätietoa: http://www.tatjanabergelt.com/

Kuvat: Roosa Kallunki ja Jussi Tiainen

 

Aikaisempia residenssitaiteilijoita

IRFResidenssitaiteilija Tatjana Bergelt esittäytyy