Post Doc -matka-apuraha Suomen Rooman-instituutissa haettavana

Laura Nissin Ajankohtaista

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahan Roomassa tehtävää väitöskirjan jälkeistä tutkimusta varten. Stipendin suuruus on 9000 €, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja noin 3 kk työskentely Roomassa. Apuraha pitää käyttää vuoden 2017 aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahan saaja on oikeutettu asumiseen Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan.

Apuraha myönnetään post doc -tutkijalle, joka tekee tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus. Hakijan tulee olla väitellyt tai hänellä tulee olla väittelylupa ennen hakuajan päättymistä. Väittelyn tulee olla tapahtunut 1.8.2011 jälkeen. Tutkinnon suorittamisen aikarajaa voidaan pidentää erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus).

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja curriculum vitae, johon sisältyy tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (mieluiten yhtenäisenä pdf:nä) säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille 28. lokakuuta 2016 mennessä osoitteella nissin@irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa apulaisasiamiehelle myös suoraan, mieluiten sähköpostitse.

Hakuilmoitus pdf-tiedostona.

Laura NissinPost Doc -matka-apuraha Suomen Rooman-instituutissa haettavana