Pia Mustonen on Wihurin stipendiaatti 2017-2018 ajalla 1.8.-31.1.

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

FM Pia Mustonen tekee historian alan väitöskirjatutkimusta Tampereen yliopistossa. Pääaineensa historian lisäksi Mustonen on opiskellut eri yliopistoissa mm. taidehistoriaa, latinan kieltä ja klassillista arkeologiaa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät erityisesti Rooman varhaiseen keisariaikaan, antiikin naisiin ja roomalaiseen valtionuskontoon.

Mustosen väitöskirja käsittelee antiikin Rooman keisariperheiden naisten uskonnollisia rooleja ensimmäisellä vuosisadalla. Tutkimuksen pääfokus on naisissa toimijoina uskonnollisissa konteksteissa, mutta tämän lisäksi Mustonen tarkastelee, millaisia viestejä keisariperheiden naisten kautta välitettiin ja mihin poliittisiin strategioihin nämä yhdistyivät. Vallan keskittyessä yhä enemmän keisarille myös tämän sukuun kuuluvista naisista muodostui uudella tavalla tärkeitä roolimalleja, joiden kautta alamaisille välitettiin erilaisia moraalisia ja poliittisia viestejä. Yhtenä tutkimuskysymyksenä ovat erilaiset kultit ja jumaluudet, jotka keisariperheiden naisiin yhdistettiin: millaista imagoa niiden kautta luotiin ja millaisia aatteita niiden kautta tuotiin esille. Väitöskirjassa lähestytään keisarillisten naisten uskonnollisia rooleja myös selvittämällä heidän uskonnollisia arvonimiään sekä yhteyksiä pappiskollegioihin. Tutkimus perustuu sekä kirjalliseen, epigrafiseen että visuaaliseen lähdeaineistoon, kuten kolikoihin ja muotokuvaveistoksiin.

https://uta-fi.academia.edu/PiaMustonen

IRFPia Mustonen on Wihurin stipendiaatti 2017-2018 ajalla 1.8.-31.1.