Johtajan tutkimusprojekti Ostia ja Portus

IRF Projektit

Instituutin johtajan, Arja Karivieren, tutkimusprojekti käsittelee Ostian ja Portuksen eli Rooman satamakaupunkien kehitystä myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle. Tutkimalla satamakaupunkien kulttuurista ja uskonnollista kehitystä, arvoja ja identiteettejä, on mahdollista ymmärtää paremmin myös antiikin ja varhaiskeskiajan Rooman tapahtumia. Tutkimushanke on tärkeä edistysaskel aikakauden kulttuuristen ja uskonnollisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Lue lisää hankkeesta.

IRFJohtajan tutkimusprojekti Ostia ja Portus