Teesit

Tuomas Heikkilän ja Ilkka Niiniluodon teesit hyvään, humanistiseen tulevaisuuteen
Suosituksia Suomelle

· Älä ammu itseäsi jalkaan! Demokraattinen yhteiskunta seisoo arvoilla, joiden tuntijoita ja tutkijoita humanistit ovat. Älä ammu itseäsi jalkaan – vaan varmista tutkimuksen edellytykset myös jatkossa.

· Ota humanisti mukaan! Humanistit ovat ihmisyyden asiantuntijoita. Ilman heitä yhteis- ja ihmiskunnan suuret haasteet jäävät ratkaisematta.

· Tunnista ja tunnusta! Tunnista humanistisen tutkimuksen vaikutus yhteiskunnassa, ja anna sille ansaitsemansa arvo.

· Murra luutuneet kuviot! Julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän on monipuolisesti käytettävä hyväksi humanistien kulttuurista, historiallista ja eettistä asiantuntemusta.

· Arvioi reilusti! Englanninkielistä artikkelituotantoa painottava malli yliopistojen rahanjaossa ei ole useimpien humanistialojen kannalta tasapuolinen. Mallia tulisi kehittää edelleen.

· Laske euro euroksi! Säätiöiltä saatava yliopiston ulkopuolinen tutkimusrahoitus tulisi yliopistojen tulosneuvotteluissa tunnustaa yhtä tärkeäksi rahoitusmuodoksi kuin muu ulkopuolinen rahoitus. Nykyinen laskutapa väheksyy humanistista tutkimusta.

· Panosta humanistiseen tutkimukseen! Se ei ole vain sopivan huomaamaton leikkauskohde – vaan käyttämätön kilpailuvaltti.

Humanistitutkijan huoneentaulu

· Näy! Järjestetään vuosittainen humanisti-pride: päivä, jolloin humanistit pitäisivät kerrankin itsestään ääntä ja jolloin heidät voisi heti tunnistaa jostakin ulkoisesta merkistä.

· Viesti! Kerro tuloksistasi myös kansantajuisesti.

· Uskalla! Humanistien on entistä rohkeammin haettava kansainvälistä tutkimusrahoitusta ja rakennettava monitieteisiä yhteishankkeita.

· Terästäydy! Vaikka tunnetun sanonnan mukaan ”humanisti on rautaa”, alan tutkijoitten tulisi terästäytyä: rohkeasti mukaan ihmiskunnan suurten haasteitten ja ilkeitten ongelmien ratkaisuun.

· Tutki laajasti! Humanistien on järkevän työnjaon puitteissa noudatettava kaksoisstrategiaa: yhtäältä rohkeasti tartuttava perustutkimuksesta nouseviin aiheisiin, mutta toisaalta myös ennakkoluulottomasti osallistuttava yliopistojen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, työhön isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi.

· Pidä ääntä yhteiskunnassa! Humanistien tulee yhteiskuntakriitikkoina puolustaa oikeudenmukaisuutta ja ihmisen arvokkuutta, mutta samalla myös antaa panoksensa kulttuuria kehittävään yritystoimintaan. Tarvittaisiinko Suomeen humanistinen ajatushautomo?

· Vaikuta myös tiedepolitiikassa! Suomessa ja maailmalla on meneillään tutkimuksen uusjako. Älä jää statistiksi vaan auta tekemään tulevaisuuden yliopistosta nykyistä parempi.

· Valista vaikuttajia! Humanistien tulee valistaa etenkin kansanedustajia siitä, mitä humanistinen tutkimus todella on ja mihin sen tuloksia voi käyttää. Ikävä kyllä, kansanedustajien asiantuntemus on eri päättäjäryhmien heikoin.

IRFTeesit