Julkaisut

Instituutilla on oma julkaisusarja, there Acta Instituti Romani Finlandiae. Sarjan ohella on julkaistu yksittäisiä teoksia muun muassa Villa Lanten historiasta. Lisäksi Crustumeriumin asuinpaikan arkeologisia tutkimuksia käsitelleen seminaarin artikkelit on ladattavissa sivuilta. Instituutin toimintaan voi tutustua myös sen suomalaisen ja italialaisen ystäväyhdistyksen julkaisuissa.

Instituutin omassa sarjassa, Acta Instituti Romani Finlandiae, julkaistaan instituutin johtajien tieteellisten työryhmien tutkimuksia, konferenssijulkaisuja sekä muuta instituutin pääalojen piiriin kuuluvaa tutkimusta.Lue lisää
Instituutti julkaisi 1980-luvulla neljä volyymiä sarjaa Opuscula Instituti Romani Finlandiae, jossa julkaistiin instituutin jäsenten tieteellisiä artikkeleita ja instituutissa pidettyjä yleisöesitelmiä.Lue lisää
Muissa instituutin julkaisemissa kirjoissa käsitellään mm. Villa Lanten historiaa.Lue lisää
Verkkojulkaisuna on saatavilla muutamia instituutissa pidettyjä esitelmiä sekä Crustumerium-seminaarin artikkelit.Lue lisää
Villa Lanten ystävillä ja Amici di Villa Lante al Gianicolo-yhdistyksellä on omaa julkaisutoimintaa.Lue lisää
hahmoJulkaisut