Johtajan työryhmä esittäytyy

IRF Tutkimus

Tuomas Heikkilän työryhmä keskittyy projektissaan tutkimaan aikakäsitystä keskiajan ja renessanssin Roomassa. Heikkilä on valinnut ryhmäänsä kuusi opiskelijaa: Jasmin Lukkarin, Marko Halosen, Lauri Hirvosen, Saku Pihkon, Holger Kaasikin ja Urpo Kantolan.

Pyysimme työryhmäläisiä esittelemään toisensa:

JASMIN LUKKARI (s. 1989) Helsingin yliopisto / Universität zu Köln.

Jasmin_kotisivuKeskeisimpänä tutkimusaiheena hänellä on itäisten yksinvaltiaiden kuvailu roomalaisessa historiografiassa. Saku Pihko kuvailee Jasminia: ”Jasmin on ahkera, ennakkoluuloton ja hyväsydäminen. Koska edustamme hyvin erilaisia tutkimustraditioita, voimme oppia toisiltamme melko rajattomasti eri asioita, jota on varmasti jo ehtinyt tapahtuakin vuoden tuntemisen aikana.”

MARKO HALONEN (s. 1985) Helsingin yliopisto, yleinen historia.

Marko_kotisivuPohjoismaiset keskiaikaiset kalenterit stemmatologisin ja tietokoneavusteisin menetelmin. Jasmin Lukkari Markosta:”Marko on monipuolinen, innovatiivinen ja tahdikas. Voin oppia Markolta valtavasti esimerkiksi keskiajan kalentereista, jotka eivät ole minulle tuttuja antiikintutkijana. Itse voisin antaa Markolle varmasti hyviä vinkkejä antiikin kirjallisuuteen liittyen.”

LAURI HIRVONEN (s. 1984) Helsingin yliopisto, Suomen ja Pohjoismaiden historia.

Väitöskirjan aihe pyhän Eerikin kultti Pohjoismaissa. Marko Halonen kuvailee Lauria: ”Lauri on lahjakas, positiivinen ja persoonallinen. Laurilta voi oppia mitä erilaisimpia asioita sekä aineistojen käsittelystä että paleografiasta. Lauri voisi oppia minulta keskiaikaisten kalenterien erilaisista aspekteista laajassa mielessä.”

SAKU PIHKO (s. 1988) Tampereen yliopisto, tutkimusaiheena inkvisitiot, kanonisaatioprosessit ja tavallisten ihmisten historia.

HOLGER KAASIK (s. 1988) opiskelee yleistä historiaa Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa.

H&S_kotisivu
Holger Kaasik kuvailee Sakua: ”Kolme Sakun ihailtavaa ja esimerkillistä ominaisuutta: määrätietoisuus, systemaattisuus, varaukseton innostus historiaa ja keskiajantutkimusta kohtaan.”

Holger viilaa viimeisiä pilkkuja pro gradu -tutkimuksestaan, joka käsittelee Rooman kirkkojen, etenkin Pietarin kirkon ja Santa Maria Maggioren, kalenterikäytäntöjä. Lauri Holgerista: ”Holgeria voisi kuvailla seuraavilla adjektiiveilla: taiteellinen, vivahteikas ja kehittynyt, työryhmän dynaaminen Daniele de Rossi (centrocampista eli jokapaikan höylä). Holger voi vihkiä minut roomalaisten kirkkojen liturgisten traditioiden eroavaisuuksien salaisuuksiin, sekä sellon soittoon. Itse voin opettaa hänelle paleografiaa.”

IRFJohtajan työryhmä esittäytyy