Johtajan tutkimusprojekti Ostia ja Portus

IRF Projektit

OSTIA JA PORTUS MYÖHÄISANTIIKISTA VARHAISKESKIAIKAAN

Instituutin johtajan, Arja Karivieren, tutkimusprojekti käsittelee Ostian ja Portuksen eli Rooman satamakaupunkien kehitystä myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle. Tutkimalla satamakaupunkien kulttuurista ja uskonnollista kehitystä, arvoja ja identiteettejä, on mahdollista ymmärtää paremmin myös antiikin ja varhaiskeskiajan Rooman tapahtumia.

Ostia ja Portus hallitsivat Välimeren rannikon ja Rooman välistä, niin kauppatavaran kuin kulttuuristen vaikutteiden, liikennettä. Niiden kautta Roomaan kulkeutuivat ihmiset, uudet kultit ja uskonnot. Satamakaupunkien kehityksessä näkyvät myös yleisten historiallisten ilmiöiden muutokset: kulttuuriset, uskonnolliset sekä poliittiset tapahtumat ovat jättäneet jälkensä niiden arkeologisiin jäänteisiin.

Muutokset Ostian ja Portuksen arkielämässä, kaupunkirakenteessa ja arkkitehtuurissa heijastelevat myös suurempia kulttuurisia, uskonnollisia, poliittisia ja historiallisia muutoksia tärkeänä myöhäisantiikin kautena. Tutkimusteema tarjoaa myös tuoreen näkökulman laajempiin kysymyksiin satamakaupunkien suhteesta Roomaan, Ostian ja Portuksen kirkkojen suhteesta Rooman kirkkoon, sekä miten ja milloin kristittyjen marttyyrien kultit alkoivat, sekä pyhiinvaellus Ostiaan ja Portukseen. Tutkimushanke on tärkeä edistysaskel aikakauden kulttuuristen ja uskonnollisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

(Kuvat: Arja Karivieri)

IRFJohtajan tutkimusprojekti Ostia ja Portus