Villa Lanten Ystävät ry:n stipendi

Suomen Rooman-instituutin toimintaa tukeva Villa Lanten Ystävät ry jakaa vuosittain apurahan, jolla tuetaan Roomassa tehtävää väitöskirjatutkimusta. Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taidehistoriaan. Stipendi on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa. Seuraava haku on syksyllä 2018.

hahmoVilla Lanten Ystävät ry:n stipendi