Villa Lanten Ystävät ry:n stipendi

Suomen Rooman-instituutin toimintaa tukeva Villa Lanten Ystävät ry jakaa vuosittain apurahan, arthritis jolla tuetaan Roomassa tehtävää väitöskirjatutkimusta. Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, buy historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taidehistoriaan. Stipendi on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa. Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2016 haettavaksi yhden 4000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen. Väitöskirjan aiheen tuleeliittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.Hakijan tulee tehdä vapaamuotoinen, yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi oleskelu Roomassa on olennaista juuri tässä väitöskirjatyössä. Hakemuksen liitteenä voi olla korkeintaan viisisivuinen tutkimussuunnitelma ja korkeintaan kolmisivuinen ansioluettelo sekä yksi suositus. Ansioluetteloon voidaan sisällyttää hakijan mahdolliset julkaisut. Hakemukset ja suositukset lähetetään sähköisesti 1.11.2016 mennessä Marja-Leena Hänniselle, joka myös vastaa apurahaa koskeviin kysymyksiin. Anomus tulee nimetä hakijan sukunimen mukaan ja se tulee lähettää liitteineen yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: marja-leena.hanninen@helsinki.fi.

hahmoVilla Lanten Ystävät ry:n stipendi