Tutkijat

Instituutti tarjoaa keskeisten tutkimusalojensa tutkijoille työpaikkoja, apurahoja sekä mahdollisuuden tehdä tutkimusta Roomassa. Instituutin tutkijahuoneisiin on jatkuva, vapaa haku. Instituutin tieteelliseen henkilökuntaan kuuluvat johtaja ja lehtori, jotka valitaan julkisen haun kautta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtajalta edellytetään dosentin pätevyyttä jollain instituutin keskeisellä tutkimusalalla ja hänen vastuullaan ovat instituutin tutkimus- ja opetustoiminta. Oman tutkimuksen lisäksi johtajan tehtäviin kuuluu työryhmän kokoaminen ja tämän työn ohjaaminen. Lehtori on post doc -tasoinen tutkija jollain instituutin keskeisellä tutkimusalalla ja hänen tehtäviinsä kuuluu oman tutkimuksen lisäksi opetus ja ohjaus instituutin kursseilla. Tarvittaessa lehtori toimii instituutin johtajan sijaisena. Katso johtaja Tuomas Heikkilän ja lehtori Eeva-Maria Viitasen esittelyt. Työpaikoista ja apurahoista ilmoitetaan näillä verkkosivuilla, muilla alan sähköisillä ilmoitustauluilla, sähköpostilistoilla sekä oppilaitosten ilmoitustauluilla.

Wihurin stipendi jaetaan vuosittain instituutin keskeisten tutkimusalojen tohtorikoulutettavalle.Syksyn 2016 hakuaika 30.9.-28.10.16Lue lisää
Villa Lanten Ystävät ry jakaa oman tohtorikoulutettavalle suunnatun apurahansa vuosittain.Lue lisää
Hakuilmoitus asiamiehen toimesta löytyy täältä. Hakuaika jatkuu 29.3.2016 saakka.
hahmoTutkijat