Haku antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssille

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae järjestää 11.9.–8.10.2017 antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin vetäjinä toimivat Suomen Rooman-instituutin johtaja (alk. 1.8.2017), prof. Arja Karivieri, ja tutkijalehtori FT Eeva-Maria Viitanen.

Kurssin aikana perehdytään Rooman historiaan, kaupungin ja sen lähialueen kehitykseen ja sen muistomerkkeihin, tutkimuksen lähteisiin ja metodeihin sekä niin menneeseen kuin nykyiseen aineelliseen kulttuuriin. Kurssi vastaa kymmenen opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Sen korvaavuus on varmistettava omalla laitoksella. Opiskelijoille jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etenkin antiikista ja sen jälkivaikutuksesta keskiajalla ja myöhemmin ja suorittavat aineopintoja jossakin seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia (tai vastaava) ja taiteiden tutkimus. Kurssille valitaan seitsemän osanottajaa, jotka saavat stipendin (850 €) ja ilmaisen majoituksen Villa Lantesta.

Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake 14.4.2017 klo 16 mennessä osoitteessa https://tinyurl.com/IRF-Johdanto-2017. On tärkeätä perustella tiiviisti, miksi haluaa kurssille ja mikä merkitys juuri Roomassa opiskelulle on omassa opinto- ja tutkimussuuntautumisessa.

Verkkohakemuksen lisäksi hakijan on lähetettävä opintosuoritusote sähköpostitse pdf-tiedostona säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille osoitteella nissin(at)irfrome.org. Hakijan tulee nimetä opintosuoritusotetiedostonsa muotoon ”Sukunimi, etunimi opintosuoritusote 2017” ja tarkistettava, ettei tiedostoa ole suojattu salasanoin. Hakemus ja opintosuoritusote on lähetettävä viimeistään 14.4.2017 klo 16 mennessä. Lisätietoja säätiön apulaisasiamieheltä Laura Nissiniltä (nissin(at)irfrome.org).


Hakuilmoitus pdf-tiedostona.

 

hahmoHaku antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssille