Harjoittelu

Harjoittelu instituutissa tarjoaa vuosittain 2-4 korkeakouluopiskelijalle näköalapaikan Suomen vanhimman tiedeinstituutin toimintaan ja kansainväliseen tiede- ja kulttuurimaailmaan.

Harjoittelijan tehtäviin voi valittavan henkilön omista edellytyksistä riippuen kuulua esimerkiksi instituutin toiminnan ja historian esittelyä vieraileville ryhmille, tieteellisen johtajan tutkimusavustamista, instituutin asukkaiden neuvontaa, avustamista kirjaston hoidossa, osallistumista seminaarien järjestelyihin, käännös- ja viestintätöitä, asiakaspalvelua ja päivittäisiä toimistorutiineja. Toivomme hakijoilta hyvää italian kielen suullista ja kirjallista taitoa, kiinnostusta humanistiseen alaan sekä hyviä sosiaalisia ja tietoteknisiä taitoja.

Kansainvälisen vaihdon keskus CIMO:n kautta harjoittelupaikkaa instituutissa voi hakea syyskuun tai helmikuun organisaatio-ohjelmat -haussa. CIMO-harjoittelun lisäksi instituutti hakee harjoittelijoita myös suoraan.

IRFHarjoittelu