Asumisoikeus

Suomen Rooman-instituutin syyskauden 2020 tutkijaresidenssipaikat

Residenssipaikkoja voivat hakea opiskelijat, tutkijat, taiteilijat sekä toimittajat ja tietokirjailijat.

Hakuaikana residenssipaikkaa voivat hakea sekä yksittäiset henkilöt että ryhmät. Residenssipaikkahakuja järjestetään kahdesti vuodessa. Hakuaikojen ulkopuolella voi tiedustella peruutuspaikkoja intendentiltä.

Hakija voi olla etukäteen yhteydessä instituutin intendenttiin residenssijakson ajankohtaa ja pituutta koskien.

Seuraavassa haussa voi hakea residenssipaikkoja joiden alkamispäivä on ajanjaksolla 1.8.2020–31.12.2020. Haettavan residenssijakson suositeltu pituus on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Hakijalle voidaan myöntää myös haettua aikaa lyhyempi jakso. Hakuaika koskien syyslukukauden 2020 residenssipaikkoja on marraskuussa 2019.

Hakemukseen tulee liittää perustelut residenssijakson tarpeellisuudelle työ- tai tutkimussuunnitelman muodossa (max. 2 sivua). Suunnitelmasta on käytävä ilmi, minkä takia työskentely juuri Roomassa olisi hakijan kannalta tärkeää.

Residenssin asukkailta edellytetään aktiivista osallistumista instituutin toimintaan ja siellä järjestettävään tieteelliseen ohjelmaan.

hahmoAsumisoikeus