Asumisoikeus

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan mieluiten sähköpostitse intendentti Simo Örmälle. Hakemusten toivotaan sisältävän seuraavat tiedot:

  • kenelle huoneen vuokrausta anotaan (olennaisimmat curriculum vitaen tiedot lyhyesti, asianomaisten yhteystiedot) ja mihin hintaluokkaan hakija katsoo kuuluvansa (opiskelija/tutkija/ansiotyössä oleva);
  • mihin Roomassa (tai muualla Italiassa) tehtävään tutkimustyöhön, opiskeluun tai muuhun hankkeeseen huonetta tarvitaan;
  • kuinka pitkäksi ajaksi ja minä ajankohtana huonetta tarvitaan. Koska instituutin huoneet saattavat olla varattuja pitkäksikin aikaa, kannattaa vapaina olevia ajankohtia yleensä tiedustella etukäteen instituutista sähköpostitse.
  • Lue tietosuojaseloste ja liitä hakemukseen “Olen lukenut tietosuojaselosteen ja annan luvan henkilötietojeni käsittelyyn.”-kohta.
hahmoAsumisoikeus