Instituuttiin!

Instituutti ja sen asuntola tarjoavat vuosittain yli sadallekahdellekymmenelle tutkijalle ja taiteilijalle mahdollisuuden asua ja työskennellä Roomassa. Tutkimukseen ja taiteelliseen työhön on saatavilla lisäksi rahoitusta erilaisten apurahojen kautta. Opiskelijoille järjestetään myös kursseja sekä aineopintotasolla että tutkijakoulutukseen tähdäten.


Suomen Rooman-instituutissa on vuokrattavissa seitsemän yhden hengen ja kaksi kahden hengen huonetta, ensisijaisesti pitempiaikaisesti Roomassa työskentelevien käyttöön. Pääsääntöisesti asumisoikeus myönnetään kahta viikkoa pitempiin oleskeluihin.

Lue lisää

Instituutti tarjoaa keskeisten tutkimusalojensa tutkijoille työpaikkoja,  apurahoja sekä mahdollisuuden tehdä tutkimusta Roomassa.

Lue lisää

Instituutti tarjoaa keskeisten tutkimusalojensa yliopisto-opiskelijoille kursseja sekä mahdollisuuden opinnäytetöiden tekemiseen instituutissa asuen.

Lue lisää

Villa Lantessa on kuvataiteilijoiden käyttöön tarkoitettu residenssi: työhuone ja siihen liittyvä pieni asunto. Haku residenssiin on kerran vuodessa.

Lue lisää

Harjoittelu instituutissa tarjoaa korkeakouluopiskelijoille näköalapaikan kansainväliseen tiede- ja kulttuurimailmaan sekä Suomen vanhimman tiedeinstituutin toimintaan.

Lue lisää

hahmoInstituuttiin!