Stipendiaatit 1965–

Instituutissa on yli 60 vuoden ajan työskennellyt nuoria suomalaisia tieteentekijöitä erilaisten apurahojen turvin.

Wihurin stipendiaatit 1965

Suomen Rooman-instituutti ja Antti ja Jenny Wihurin rahasto ovat tukeneet nuorten suomalaisten tieteentekijöiden työtä vuodesta 1965 alkaen. Stipendi on tarkoitettu vuoden työskentelyyn jollain instituutin keskeisellä alalla tutkimustaan tekevälle tohtorikoulutettavalle.

Vuodesta 1992 lähtien stipendivuosi vastasi yliopiston lukuvuotta.

1965 Unto Paananen, Klassillinen filologia HY
1966 Heikki Solin, Klassillinen filologia HY
1967 Eva Margareta Steinby, Yleinen historia HY
1968 Eva Margareta Steinby
1969 Paavo Castrén, Klassillinen filologia HY
1970 Paavo Castrén
1971 Eeva Ruoff (Väänänen), Yleinen historia HY
1972 Eva Margareta Steinby
1973 Anne Helttula, Klassillinen filologia HY
1974 Anne Helttula
1975 Maija Väisänen, Yleinen historia HY
1976 Eero Jarva, Yleinen historia, OY
1977 Maija Väisänen
1978 Aino Katermaa, Yleinen historia UTA
1979 Aino Katermaa
1979 Juhani Sarsila, Klassillinen filologia JY
1980 Eero Jarva (6kk)
1980 Jarmo Pankamaa (6kk) Yleinen historia HY
1981 Jarmo Pankamaa
1982 Lena Talvio, Romaaninen filologia HY
1983 Lena Talvio
1984 Anja-Inkeri Lehtinen, Yleinen historia HY
1985 Anja-Inkeri Lehtinen
1986 Heikki Mikkeli (6kk) Yleinen historia HY
1986 Agneta Ahlqvist (6kk) Yleinen historia HY
1987 Agneta Alhqvist
1988 Timo Sironen, Klassillinen filologia HY
1989 Anneli Luhtala, Klassillinen filologia HY
1990 Pasi Ojala, Yleinen historia UTA
1991 Sari Mattero, Klassillinen filologia HY
1992 Kaj Sandberg, Allmän historia ÅA
1993 Maija Tuomikoski, Yleinen historia JY
1994 Heikki Saros, Taidehistoria HY
1995 Janne Ikäheimo, Yleinen historia OY
1996 Pauli Sivonen, Yleinen historia HY
1997 Ulla Rajala, Arkeologia TY
1998 Eeva-Maria Viitanen, Arkeologia HY
1999 Ulla Lehtonen, Uskontotiede HY
2000 Ria Berg, Klassillinen filologia HY
2001 Janne Pölönen, Yleinen historia OY
2002 Meri Vuohu, Yleinen historia UTA
2003 Teemu Immonen, Yleinen historia HY
2004 Samu Niskanen, Yleinen historia HY
2005 Jesse Keskiaho, Yleinen historia HY
2006 Ulla Laitakari, Klassillinen filologia TY
2007 Milla Bergström, Teologia HY
2008 Miikka Tamminen, Yleinen historia UTA
2009 Laura Nissinen, Klassillinen filologia HY
2010 Heini Ynnilä, Arkeologia, Oxford
2011 Timo Korkiakangas, Klassillinen filologia HY
2012 Riikka Ala-Risku, Italialainen filologia HY
2013 Tommi Lankila (3kk) Historia, Princeton 
2013 Miikka Kuha (9kk) Romaaninen filologia JY
2014 Marko Halonen, Yleinen historia HY
2015 Laura Aho, Klassillinen filologia TY
2016 Laura Buchholz, Klassillinen filologia HY
2017 Pia Mustonen (6kk) Historia UTA
2018 Urpo Kantola (6kk) Klassillinen filologia HY
2018–2019 Anni Hella, Kulttuurihistoria TY
2019–2020 Roosa Kallunki, Yleinen historia, UTA
2020–2021 Miika Remahl, Yleinen historia, HY

Villa Lanten ystävät ry:n stipendiaatit 1989–

Instituutin ystäväyhdistys on myöntänyt apurahoja nuorille tieteentekijöille Roomassa tehtävää väitöskirjatutkimustyötä varten vuodesta 1989 alkaen. Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taidehistoriaan.

1989 Eila Rämö, Teologia HY
1990 Johanna Vakkari, Taidehistoria HY
1991 Johanna Vakkari
1995 Asko Timonen, Historia TY
1997 Eeva-Maria Viitanen, Arkeologia HY
1999 Anja Helminen, Kuvataide TaiY
1999 Kimmo Kuusela
2000 Mari Kauppinen
2000 Anu Koponen, Arkkitehtuuri TkK 
2003 Juhana Heikonen, Arkkitehtuuri, TkK 
2004 Eva Ahl, Allmän historia HY
2004 Marjaterttu Harri, Taide TaiY
2008 Heini Ynnilä, Arkeologia Oxford
2009 Juho Wilskman, Historia HY
2010 Hanna-Leena Tikkanen, Yleinen historia TY
2011 Reima Välimäki, Kulttuurihistoria TY
2012 Pia Mustonen, Historia TY
2013 Samuli Simelius, Yleinen historia HY
2014 Panu Hyppönen, Arkeologia OY
2015 Laura Nissinen, Klassillinen filologia HY
2016 Holger Kaasik, Historia, University of St Andrews
2018 Roosa Kallunki, Historia, UTA
2019 Jyrki Nissi, Yleinen historia, UTA
2020 Anna Repo, Alue- ja kulttuurintutkimus, HY

Villa Lanten Arkkitehtistipendiaatit 2005–

Suomen Rooman-instituutti ja Waldemar von Frenckells Stiftelse tukevat vuodesta 2005 lähtien nuorten suomalaisten arkkitehtuuriopiskelijoiden diplomityöhön liittyvän tutkimuksen tekoa Roomassa.

2005–06 Anna Lohilahti, OY
2006–07 Hanna Sunela, TTY 
2007–08 Ulla Engman, TKK 
2008–09 Henri Raitio, TTY 
2010 Iida Kalakoski, TTY 
2011 Veli-Pekka Entelä, TKK
2012 Laura Orelma, TKK 
2013 Sara Frankenhaeuser, TKK 
2014 Taavi Henttonen, OY 
2015 Pyry Vihanninjoki, OY 
2016 Robert Hanson, TKK 
2018 Iisa Eikaas, Aalto/KADK

Post doc -stipendiaatit 2017-

Instituutti myöntää vuosittain kolmen kuukauden matka-apurahan pääalojensa post doc -tutkijalle Roomassa tehtävää tutkimustyötä varten jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla: arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus. Apurahan on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien tuki Suomen Rooman-instituutin tutkimukselle.

2017 Elina Pyy, Historia HY
2018 Ulriika Vihervalli, Historia University of Cardiff
2019 Marika Räsänen, Kulttuurihistoria TY
2020 Miikka Tamminen, Yleinen historia, UTA

Amos Anderson-stipendiaatti 2018-

Föreningen Konstsamfundetin yhteistyössä säätiön Intitutum Romanum Finlandiae kanssa perustama matka-apuraha on tarkoitettu kolmen kuukauden työskentelyyn Roomassa. Stipendi myönnetään tohtorikoulutettavalle, post doc -tutkijalle tai vastaavan tasoisen koulutuksen hankkineelle henkilölle, joka tekee tutkimustyötä jollakin seuraavista tutkimusaloista: Rooman ja Italian historia, antiikin kulttuuriperintö, klassillinen arkeologia, klassillinen filologia ja taidehistoria. Tutkimustulosten ensisijainen julkaisukieli tulee olla ruotsi.

2018 Tuomo Nuorluoto, Latinan kieli, Uppsalan yliopisto
2019 Asta Kihlman, Taidehistoria TY
2020 Frederick Whitling, Historia

Villa Lanten Kulttuuristipendi 20012006

2001 Anu Koponen, Arkkitehtuuri, TKK
2002 Kirsi Salonen (6kk) Yleinen historia, UTA
2002 Kaius Tuori (6kk) Oikeustiede, HY
2003 Harri Kiiskinen, Kulttuurihistoria, TY
2004 Liisa Suvikumpu (6kk) Yleinen historia, HY
2004 Ulla Laitakari (3kk) Klassillinen filologia, TY
2005 Janne Pölönen (3kk) Historia, OY
2006 Eeva-Maria Viitanen, Arkeologia, HY

Gunnar Mickwitzin stipendi

Risto Valjus 1991

Linda JokelaStipendiaatit 1965–