Työryhmät ja tieteelliset kurssit 1954–

Tieteellisen kurssin ja työryhmän työskentely liittyy kulloisenkin johtajan tutkimushankkeeseen.

1954
Augustuksen ajan kulttuuri ja muistomerkit Roomassa 3.5–6.6.
Johtajana prof. Edwin Linkomies
FM Johan Chydenius
Seija Forsberg
Vidar Hannus
Pentti Isomursu
FL Iiro Kajanto
FM Tauno Kilpiäinen
FM Olavi Koivukoski
FM Saara Lilja
Klaus-Krister Lohikoski
FM Kyllikki Mustonen
Erkki Palmén
FM Leena Pentti
Liisa Pulkki
FM Jukka Thurén
Yrjö Tiisala
Päiviö Tommila

1957
Tieteellinen kurssi: varhaiskristillinen epigrafiikka 28.2.–22.5.
FT Karl-Erik Henriksson
FT Iiro Kajanto
Klaus-Krister Lohikoski
Aarne Niemi
FK Erkki Palmén
Tuomo Pekkanen
FK Leena Pentti
FK Eila Alava-Suolahti

1958
Tieteellinen kurssi: pakanalliset piirtokirjoitukset 26.2.–21.5.
FM Eila Alava-Suolahti
fil.yo Pertti Huttunen
fil.yo Marja Itkonen
fil.yo Hellevi Manninen
fil.yo Teivas Oksala
FM Erkki Palmén

1959
Työryhmä: Vatikaanin museon lapidarian varhaiskristilliset piirtokirjoitukset 1.3.–14.5.
dos. Patrick Bruun
FT Iiro Kajanto
FL Henric Nordberg
dos. Jaakko Suolahti
prof. Rolf Westman

1961
Tieteellinen kurssi: roomalaisen epigrafiikan pääpiirteet 27.2.–20.5.
HuK Paavo Castrén
HuK Ensio Helminen
FK Marja Itkonen
Outi Leskinen
HuK Antero Raevuori
Maritta Sadeniemi
FK Aarno Saleva
HuK Heikki Solin
HuK Pirjo Wass-Colussi
Unto Virtanen
Tua Zilliacus

1962
Työryhmä: Palatinuksen seinäkirjoitukset 2.3.–11.5.
FK Paavo Castrén
FK Marja Itkonen
Sakari Kaila
Matti Oja
HuK Heikki Solin

1963
Tieteellinen kurssi: piirtokirjoitukset Rooman historian lähteinä 4.3.–25.5.
HuK Henrik Lilius
HuK Hertta Salovaara
Tarja Hannele Soini
HuK Eva Margareta Steinby
Tarja Strandén
HuK Pertti Vainio
HuK Maija Väisänen

1964
Tieteellinen kurssi: piirtokirjoitukset Rooman historian lähteinä 1.3.–24.5.
HuK Marja Aintila
fil.yo Tapio Helen
fil.yo Tauno Huotari
fil.yo Sinikka Kallio
fil.yo Jussi Kuusanmäki
HuK Mirja Lahtinen
fil.yo Päivi Priha

1965
Työryhmä: Ostian tiilileimat 1.2.–24.4.
fil.yo Tapio Helen
fil.yo Tauno Huotari
FK Henrik Lilius
fil.yo Jussi Kuusanmäki
HuK Päivi Priha
FM Helena Pyötsiä
fil.yo Hannele Soini
FK Eva Margareta Steinby

1966
Tieteellinen kurssi: Rooman varhaistasavallan historian kurssi 21.2.–14.5.
HuK Jaakko Frösén
HuK Eva Helander
fil.yo Aulikki Hjerppe
fil.yo Jorma Kaimio
HuK Anja Sarvas
FK Pekka Sarvas
HuK Helena Sovinen
HuK Sinikka Torpo

1967
Tieteellinen kurssi: etruskit Rooman vallan alaisina 20.2.–13.5.
HuK Marjatta Havo
HuK Paavo Hohti
FK Pirkko Hynönen
fil.yo Marjatta Pettersson
fil.yo Unto Remes
fil.yo Pentti Soukkanen
HuK Kirsti Talas
HuK Eeva Väänänen

Ostian tiilileimaryhmä
FL Pentti Alhonen
LuK Reijo Alviola
FK Hannu Appelqvist
FM Olli Halonen
FK Tapio Helen
fil.yo Tauno Huotari
HuK Jussi Kuusanmäki
FK Heikki Latva
HuK Päivi Priha
HuK Hannele Soini
FM Margareta Steinby
fil.yo Kaija Tuokkola

1968
Työryhmä: Etrurian vaiheet viimeisen esikristillisen vuosisadan aikana 26.2.–18.5.
FK Eva Helander
HuK Paavo Hohti
FK Jorma Kaimio
HuK Marjatta Pettersson
FK Anja Sarvas

1969
Työryhmä: Vatikaanin Autoparcon piirtokirjoitukset 17.2.–13.5.
HuK Anne Helttula
HuK Ritva Pahtakari
HuK Reijo Pitkäranta
HuK Vesa Väätäjä

1970
Tieteellinen kurssi 19.2.–26.5.
FM Kari Ketola
FM Irma Korkkanen
FK Karl Milán
HuK Juhani Piilonen
HuK Margareta Wilkma

Largo Argentinan piirtokirjoitus-työryhmä 1.–19.12.
Johtajana prof. Iiro Kajanto
HuK Ulla Hälvä
HuK Anneli Kuronen
HuK Tuula Ranta-Pere
HuK Heidi Wichmann-Sirén

1971
Tieteellinen kurssi 5.2.–27.5.
HuK Anders Ahlqvist
fil.yo Kristiina Heinonen
FL Irma Korkkanen
FK Karl Milan
FK Juhani Piilonen

1972
Työryhmä: myöhäisantiikki ja keskiaika 17.1.–30.4.
FK Anne Helttula
FM Karl Milán
FK Marjatta Pekkanen

1973
Tieteellinen kurssi: Italian renessanssin ja barokin taide 18.2.–12.5.
HuK Dan Holm
HuK Juhani Jäppinen
HuK Matti Jääskeläinen
HuK Heikki Malme
HuK Eila Miettinen
ark.yo Aino Niskanen
HuK Sirpa Palojärvi
FK Ritva Tuomi

Tusculum-työryhmä 28.5.–10.6.
dos. Torsten Edgren
FM Rainer Knapas
dos. Veikko Litzen
prof. Jaakko Suolahti
tekn.yo Marja Utriainen

1975
Tieteellinen kurssi: Italian renessanssi ja barokki 3.3.–17.5.
Jukka Airas
Pasi Kaarto
Heikki Malme
Lars Saari
Jarkko Sinisalo
Thomas Thesleff

1976
Työryhmä: ”Stufetta” – Italian renessanssikylpyhuoneet 1.3.–31.5.
Jukka Airas
Pasi Kaarto
Heikki Malme
Lars Saari
Jarkko Sinisalo
Thomas Thesleff

1977
Tieteellinen kurssi 14.2.–13.5.
HuK Maarit Jyrhämä
fil.yo Hannu Laaksonen
fil.yo Martti Leiwo
HuK Kalle Mäkelä
fil.yo Pirkka Siltari
FK Olli Salomies
fil.yo Lasse Särkimäki
HuK Hannu Vatka

1978
Tieteellinen kurssi 12.2.–13.5.
HuK Katriina Haapasalo
FK Pirkko Heiskanen
HuK Miia Hietaranta
FK Matti Kinnunen
fil.yo Niilo Kokkarinen
fil.yo Riitta-Liisa Lindholm
HuK Satu Mattila
HuK Mirja Pöyhönen
HuK Soile Rinnasto
HuK Jukka Vuorinen

1979
Työryhmä: roomalaisen Latiumin ja Campanian historia ja kulttuuri 12.2.–11.5.
HuK Hannu Laaksone
nHuK Satu Mattila
HuK Soile Rinnasto
HuK Pirkka Siltari
HuK Hannu Vatka
HuK Jukka Vuorinen
FK Olli Salomies

25-vuotisjuhlakurssi 27.5.–3.6.
Johtajana prof. Päiviö Tommila
Leena Koivukoski
Olavi Koivukoski
Klaus-Krister Lohikoski
Pirkko Rommi
Liisa Sainio
Laura Sainio
Seija Tiisala
Yrjö Tiisala
Anna Tommila

1980
Tieteellinen kurssi: johdatus roomalaiseen arkeologiaan 8.2.–8.5.
HuK Jaakko Aronen
FM Markus Hiekkanen
HuK Toini Kemppainen
HuK Anna Koivusalo
fil.yo Laura Kolbe
fil.yo Jukka Korpela
fil.yo Hannele Kurki
HuK Leena Sälejoki
HuK Antero Tammisto
HuK Juha Valtanen

1981
Tieteellinen kurssi: johdatus roomalaiseen arkeologiaan 16.2.–8.5.
fil.yo Christer Bruun
fil.yo Mika Kajava
HuK Liisa Harri
HuK Kirsti Laamanen
HuK Katariina Mustakallio
fil.yo Eva Nyman
HuK Juha Sihvola
HuK Timo Sironen
HuK Jussi Välimaa
HuK Simo Örmä

1982
Työryhmä: Lacus Iuturnae 18.1.–14.5.
FK Jaakko Aronen
HuK Christer Bruun
HuK Liisa Harri
HuK Mika Kajava
HuK Toini Kemppainen
HuK Katariina Mustakallio-Sihvola
FK Juha Sihvola
FK Timo Sironen
FK Antero Tammisto
HuK Jussi Välimaa
FK Simo Örmä

1983
Tieteellinen kurssi: myöhäisantiikin kurssi
Christina Granroth
Erkki Huhtamo
Mervi Kaarninen
Leena Laine
Jaakko Masonen
Heikki Mikkeli
Ilari Nummi
Merja Ojalammi
Hanna-Leena Sihvonen

1984
Tieteellinen kurssi
Mika Hakkarainen
Arja Karivieri
Jaakko Korpisaari
Matti Lamminen
Anneli Luhtala
Sari Mattero
Markus Nummi
Eila Rämö
Asko Timonen
Minna Vuorenpää

1985
Työryhmä
Arja Karivieri
Jaakko Korpisaari
Heikki Kotila
Matti Lamminen
Anneli Luhtala
Jaakko Masonen
Sari Mattero
Ilari Nummi
Eila Rämö
Minna Vuorenpää

1986
Tieteellinen kurssi
Björn Forsén
Tarja Leino
Kenneth Lönnqvist
Mikko Myllykoski
Maija-Liisa Naarala
Pasi Ojala
Eva Packalén
Helena Ylisirniö

1987
Tieteellinen kurssi 17.9.–10.12.
Ilkka Ahtokivi
Kai Heikkilä
Tuomo Lankila
Kaj Sandberg
Liisa Savunen
Anne Siikaluoma
Juha Tahvanainen
Jyri Vaahtera

1988
Työryhmä 22.9.–14.12.
Kai Heikkilä
Tarja Leino
Maija-Liisa Naarala
Kaj Sandberg
Liisa Savunen
Jyri Vaahtera

1990
Tieteellinen kurssi 1.2.–27.4.
Heikki Ahvenjärvi
Jouko Harjunen
Marja-Leena Hänninen
Maijastina Kahlos
Reija Pentti
Pekka Tuomisto
Raija Vainio
Nina van Yzendoorn

1991
Tieteellinen kurssi 31.1.–27.4.
Tryggve Gestrin
Leena Järveläinen
Pauliina Kankare
Jyrki Komulainen
Jaana Lehtinen
Eeva Thurén
Risto Valjus
Aulikki Vuola

1992
Työryhmä: Isola Sacra 2.1.–30.6.
FK Tryggve Gestrin
FK Maijastina Kahlos
FK Reija Pentti
HuK Pekka Tuomisto
FK Raija Vainio
fil.yo Risto Valjus

1993
Tieteellinen kurssi 24.2.–19.5.
Sanna Aro
Risto Heikkinen
Janne Ikäheimo
Timo Koljonen
Aaro Söderlund
Eeva-Maria Viitanen
Maria Willstedt

1994
Tieteellinen kurssi 23.2.–18.5.
Pirjo Hamari
Kalle Korhonen
Jari Pakkanen
Heini Parko
Tuula Pöyhiä
Pauliina Remes

1995
Tieteellinen kurssi 22.2.–17.5.
Minerva Keltanen
Ulla Lehtonen
Hanna Liekso
Mikko Piippo
Ulla Rajala
Rauno Vaara
Ville Vuolanto

1996
Tieteellinen kurssi 22.2.–17.5.
Ria Berg
Meri Heinonen
Riikka Hälikkä
Maria Inkiläinen
Jaska Kainulainen
Janne Pölönen
Carita Tulkki

1997
Tieteellinen työryhmä 5.1.–31.5.
FM Ria Berg
FM Riikka Hälikkä
FM Minerva Keltanen
fil.yo Janne Pölönen
FM Ville Vuolanto

1998
Tieteellinen kurssi 18.2.–14.5.
Ville Kajanne
Marja-Riitta Luoto
Eila Mäntyjärvi
Paula Raitis
Ari Saastamoinen
Tiina Tuomi
Meri Vuohu

2000
Tieteellinen kurssi 16.2.–10.5.
Harri Kiiskinen
Aino Kostiainen
Sami Maijala
Liisa Suvikumpu
Kukka-Maria Tast
Kaius Tuori
Marianne Valtonen

2001
Tieteellinen kurssi 14.2.–8.5.
Teemu Immonen
Anne Jussila
Ilkka Leskelä
Hanna-Leena Prusi
Marika Räsänen
Jaakko Tahkokallio
Jukka Tuominen

2002
Tieteellinen kurssi 14.2.–9.5.
Lari Ahokas
Jussi Rantala
Tanja Ratilainen
Timo Saastamoinen
Anna Talasniemi
Miikka Tamminen
Pekka Tolonen
Isto Vatanen

2003
Tieteellinen työryhmä 20.1.–15.6.
Lari Ahokas
Teemu Immonen
Ilkka Leskelä
Hanna-Leena Prusi
Marika Räsänen
Timo Saastamoinen
Pekka Tolonen

2004
Tieteellinen kurssi 16.2.–16.5.
Maija Holappa
Outi Kaltio
Jesse Keskiaho
Ulla Laitakari
Antti Oikarinen
Laura Patrikainen
Suvi Randén

2005
Tieteellinen kurssi 14.2-13.5.
Matias Buchholz
Sanna Kittelä
Ilkka Kuivalainen
Antti Lampinen
Tanja Myller
Laura Nissinen
Marika Rauhala

2006
Tieteellinen työryhmä 15.1.–11.6.
Outi Kaltio
Sanna Kittelä
Antti Lampinen
Laura Patrikaine
nSuvi Randén

2007
Tieteellinen kurssi 19.2.–13.5.
Hannu Keskinen
Miika Kuha
Elina Pyy
Outi Sihvonen
Samuli Simelius
Ville Walta
Heini Ynnilä

2008
Tieteellinen kurssi 18.2–11.5.
Tom Bergman
Maija Ketoluoto-Nurminen
Tommi Lankila
Taina Niemi
Jaakkojuhani Peltonen
Inari Ranta
Elina Valta

2009
Tieteellinen työryhmä 19.1.–17.5.
Tom Bergman
Hannu Keskinen
Maija Ketoluoto-Nurminen
Miika Kuha
Tommi Lankila
Taina Niemi
Inari Ranta

2010
Tieteellinen kurssi 15.2.–16.5.
Sanna Joska
Kalle Knaapi
Pia Mustonen
Mikko Pentti
Essi Rönkkö
Sonia Taiarol
Maria Tukia

2011
Tieteellinen työryhmä 1.2.–16.5.
Svetlana Hautala
Sanna Joska
Jenni Kuuliala
Mikko Pentti
Elina Pyy
Sonia Taiarol

2012
Tieteellinen työryhmä 1.2.–19.5. ja 19.11.–26.11.
Svetlana Hautala
Sanna Joska
Jenni Kuuliala
Mikko Pentti
Elina Pyy
Sonia Taiarol

2013
Tieteellinen kurssi 18.2.–13.5.
Laura Aho
Ville Hakanen
Tuuli Helminen
Roosa Kallunki
Tuomo Nuorluoto
Sirpa Ollila
Minna Räsänen

2014
Tieteellinen kurssi 17.2.–11.5.
Mira Harjunpää
Erik Henriksson
Iina Julkunen
Urpo Kantola
Markus Lähteenmäki
Uula Neitola
Niko Nyqvist

2015
Tieteellinen kurssi 16.2.–10.5.
Holger Kaasik
Jenna Kärkkäinen
Jasmin Lukkari
Saara Penttinen
Saku Pihko
Kaisa Vaittinen
Anna-Maria Wilskman

2016
Tieteellinen työryhmä 15.2.-22.5., 1.-31.10.
Marko Halonen
Lauri Hirvonen
Holger Kaasik
Urpo Kantola
Jasmin Lukkari
Saku Pihko

2017
Tieteellinen työryhmä
Marko Halonen
Lauri Hirvonen
Holger Kaasik
Urpo Kantola
Jasmin Lukkari
Saku Pihko

I Metodikurssi 18.1.-7.2.
Laura Aho
Pirjo Hamari
Timo Korkiakangas
Inka MOilanen
Lauri Ockenström
Marika Rauhala
Samuli Simelius
Ulriika Vihervalli

2018
Tieteellinen kurssi 12.2.-13.5.
Minna Heinonen
Heidi Kovanen
Antti Lindgren
Tuomo Salokas
Maria Solin
Joonas Vanhala
Riikka Vuoksenmaa

2019
Tuuli Kasso
Suvi Kivimaa
Ville Kukkonen
Heidi Moisio
Janne Partanen
Taneli Puputti
Anna Vuolanto

Eeva-Maria ViitanenTyöryhmät ja tieteelliset kurssit 1954–