Arkkitehtiopiskelijakurssi ”Grand Tour” 2009–

Arkkitehtuurin historiaan tutustuminen Suomessa ja Italiassa on “Grand Tour” -kurssin tavoitteena.

2009–2010
Tammisaari
Jussi Eskelinen
Juuso Heino
Hanna-Sisko Hovila
Satu Huuhka
Carl Hägerström
Iida Kalakoski
Ville Karhu
Atte Kiianen
Tuomas Klaus
Minna Kulojärvi
Janne Kähkönen
Jonas Löfroos
Anniina Meriläinen
Mikko Merz
Milla Nummikoski
Mikko Teerenhovi
Hanna-Maija Tervo
Annina Vainio

Italia ja Kreikka
Juuso Heino
Iida Kalakoski
Tuomas Klaus
Janne Kähkönen
Jonas Löfroos
Anniina Meriläinen
Milla Nummikoski

2011–2012
Tammisaari
Anna Hakula
Juulia Hokkanen
Emma Johansson
Iiro Juntti
Sofia Kellari
Eeva Lahti
Arttu Liukkonen
Perttu Liukkonen
Matias Mäenpää
Nella Näveri
Satu Niemi
Laura Orelma
Ilkka Rauhala
Riina Sirén
Rabbe Tiainen
Mikko Tilus
Pyry Vihanninjoki
Hanna Vikberg

Italia
Juulia Hokkanen
Iiro Juntti
Matias Mäenpää
Laura Orelma
Riina Sirén
Rabbe Tiainen
Mikko Tilus

2013–2014
Tammisaari
Laura Iivarinen
Merete Kemppainen
Lauri Kolttola
Niko Kotkavuo
Riku Kärkkäinen
Ruusa Kääriäinen
Tuomo Könönen
Robin Landsdorff
Juha-Matti Lappalainen
Lars-Erik Mattila
Maiju Määttä
Laura Nikkinen
Joonas Parviainen
Noora Pihlajarinne
Daniela Rosqvist
Milla Rusanen
Marko Simsiö
Anna Solin
Annimaija Tarkkanen
Jutta Vuorinen

Italia
Laura Iivarinen
Riku Kärkkäinen
Robin Landsdorff
Lars Mattila
Joonas Parviainen
Anna Solin
Jutta Vuorinen

2015–2016
Tammisaari
Tiia Anttila
Robert Hanson
Pijatta Heinonen
Cia Helenius
Tuomas Helin
Sinja Kaipainen
Leonardo Kontinen
Mimmi Koponen
Iina Koskinen
Panu-Petteri Kujala
Reko Laurilehto
Juuso Pajukko
Marja Rautaharju
Pauli Rikaniemi
Taavi Tenhu
Noora Vaarala
Lassi Viitanen

Italia
Robert Hanson
Pijatta Heinonen
Tuomas Helin
Mimmi Koponen
Panu-Petteri Kujala
Pauli Rikaniemi
Taavi Tenhu

2017-2018
Tammisaari
Joni Halme
Helmi Hytti
Sami Karjalainen
Jesse Kitinoja
Leevi Koponen
Anna Koskinen
Annu Kumpulainen
Anna Kupila
Julia Leskinen
Anssi Luodemäki
Jaakko Muikku
Meliina Rantalainen
Juha Riihelä
Nonna Salonen
Anni Saviaro
Viivi Siikasmaa
Iiris Talvitie
Laura Tiainen
Mimma Tuomisalo
Stella Vahteristo

Italia
Jesse Kitinoja
Leevi Koponen
Jaakko Muikku
Julia Leskinen
Meliina Rantalainen
Anni Saviaro
Stella Vahteristo

Eeva-Maria ViitanenArkkitehtiopiskelijakurssi ”Grand Tour” 2009–