Kurssilaiset 1954–

Erilaiset kurssit ovat olleet instituutin ohjelmassa alusta alkaen. Vanhimmat kurssit ovat johtajan työryhmän työskentelyyn tähtäävä tieteellisen kurssi sekä koulujen aineenopettajien täydennyskoulutuskurssit. Uusin kurssi eli arkkitehtiopiskelijoiden Grand Tour aloitettin vuonna 2009.


Vuodesta 1954 lähtien. Tieteellisen kurssin ja työryhmän työskentely liittyy kulloisenkin johtajan tutkimushankkeeseen.

Lue lisää

Vuodesta 1986 lähtien. Johdantokurssi on tavoitteiltaan yleissivistävä.

Lue lisää

Vuodesta 2009 lähtien. Arkkitehtuurin historiaan tutustuminen Suomessa ja Italiassa on ”Grand Tour” -kurssin tavoitteena.

Lue lisää

Vuodesta 1955 lähtien. Täydennyskoulutuskursseja instituutin keskeisten alojen koulujen aineenopettajille.

Lue lisää

Vuodesta 2006 lähtien. Kurssin tavoitteena on johdattaa suomalaiset yhteiskunnalliset vaikuttajat roomalaisen sivistysperinnön ja sen jälkivaikutuksen äärelle.

Lue lisää

Vuodesta 1955 lähtien. Suomalaiset korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovat voineet järjestää omia kurssejaan ja ekskursioitaan instituutissa.

Lue lisää

IRFKurssilaiset 1954–