Kurssilaiset 1954–2018

Erilaiset kurssit ovat olleet instituutin ohjelmassa alusta alkaen. Vanhimmat kurssit ovat johtajan työryhmän työskentelyyn tähtäävä tieteellisen kurssi sekä koulujen aineenopettajien täydennyskoulutuskurssit. Uusin kurssi eli arkkitehtiopiskelijoiden Grand Tour aloitettin vuonna 2009.

Tieteellisen kurssin ja työryhmän työskentely liittyy kulloisenkin johtajan tutkimushankkeeseen.

Lue lisää

Johdantokurssi perustettiin vuonna 1986 ja se on tavoitteiltaan yleissivistävä.

Lue lisää

Arkkitehtuurin historiaan tutustuminen Suomessa ja Italiassa on ”Grand Tour” -kurssin tavoitteena.

Lue lisää

Instituutin keskeisten alojen koulujen aineenopettajille on järjestetty täydennyskoulutuskursseja vuodesta 1955.

Lue lisää

Kurssin tavoitteena on johdattaa suomalaiset yhteiskunnalliset vaikuttajat roomalaisen sivistysperinnön ja sen jälkivaikutuksen äärelle.

Lue lisää

Suomalaiset korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovat voineet järjestää omia kurssejaan ja ekskursioitaan instituutissa.

Lue lisää

IRFKurssilaiset 1954–2018