HAUSSA WIHURIN STIPENDI JA POST DOC STIPENDI

Laura Nissin Ajankohtaista

WIHURIN STIPENDI HAETTAVANA SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää Wihurin stipendin ajalle 1.8.2020–31.7.2021. Stipendin suuruus on 24 000 euroa, ja sen rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stipendi  myönnetään  väitöskirjan tekijälle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taidehistoria. Apuraha voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyy tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (yhtenä pdf-tiedostona) säätiön asiamiehelle Eeva Talvitielle 29. marraskuuta 2019 klo 16 mennessä osoitteeseen asiamies@irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa asiamiehelle myös suoraan sähköpostitse.

Apurahansaajien sosiaaliturvaa   koskeva   uusi   lainsäädäntö   astui   voimaan 1.1.2009 (MYEL 141 b §). Vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen myönnettävästä apurahasta tulee apurahansaajan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut myös ulkomailla tehdyn tutkimuksen osalta. Lisätietoja www. mela. fi .

Ilmoitus pdf:nä: Wihuristi 2020-21 hakuilmoitus

Post doc -matka-apuraha haettavana Suomen Rooman-instituutissa

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää matka-apurahan Roomassa tehtävää väitöskirjan jälkeistä tutkimusta varten. Stipendin suuruus on 9000 euroa, ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset ja noin kolmen kuukauden työskentely Roomassa. Apuraha tulee käyttää vuoden 2020 aikana. Tutkimustyönsä aikana apurahansaaja on oikeutettu asumaan Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan.

Apuraha myönnetään äskettäin väitelleelle tutkijalle, joka tekee tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taidehistoria. Hakijan tulee olla väitellyt 1.8.2014 jälkeen tai hänellä tulee olla väittelylupa ennen hakuajan päättymistä. Tutkinnon suorittamisen aikarajaa voidaan pidentää erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus).

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (yhtenä pdf-tiedostona) säätiön asiamiehelle Eeva Talvitielle pe 29.11. klo 16.00 mennessä osoitteeseen asiamies@irfrome.org. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma (enintään viisi sivua) ja curriculum vitae, johon sisältyvät tiedot suoritetuista tutkinnoista ja tieteellisestä toiminnasta. Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa. Hakijan tulee perustella, mikä on Roomassa työskentelyn merkitys tutkimushankkeelle. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa myös suoraan asiamiehelle.

Apurahan on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien tuki Suomen Rooman-instituutin tutkimukselle.

Ilmoitus pdf:nä: Post Doc -stipendi 2020 hakuilmoitus

Laura NissinHAUSSA WIHURIN STIPENDI JA POST DOC STIPENDI