FM Tuomo Nuorluoto ensimmäinen Suomen Rooman-instituutin Amos Anderson -stipendiaatti

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

Suomen Rooman-instituutin ensimmäiseksi Amos Anderson -stipendiaatiksi on valittu FM Tuomo Nuorluoto. Helsingin yliopistosta latinan ja roomalaisen kirjallisuuden maisteriksi valmistunut Nuorluoto on tohtorikoulutettava Uppsalan yliopiston latinan oppiaineessa. Hänen väitöstutkimuksensa aihe on ”Roman Female Cognomina: Studies in Roman Onomastics.” Stipendiaattiaikana Nuorluoto kirjoittaa ruotsinkielisen artikkelin, joka käsittelee myöhäisen tasavallan ja varhaisen keisariajan naisten sosioekonomista asemaa ja identiteettiä nimistön ja nimeämiskäytäntöjen muutosten kautta. Amos Anderson -stipendin turvin Nuorluoto työskentelee Suomen Rooman-instituutissa kolmen kuukauden ajan vuonna 2018.

 

 

 

 

 

 

FM Tuomo Nuorluoto Roomassa. Kuva: Roosa Kallunki

Amos Anderson -stipendi on jaossa vuosittain ja se myönnetään tohtorikoulutettavalle, post doc -tutkijalle tai vastaavan tasoisen koulutuksen hankkineelle henkilölle, joka tekee tutkimustyötä jollakin seuraavista tutkimusaloista: Rooman ja Italian historia, antiikin kulttuuriperintö, klassillinen arkeologia, klassillinen filologia ja taidehistoria. Etusijalla ovat hakijat, joiden tutkimusaihe yhdistää taiteiden ja talouden tutkimusta. Tutkimustulosten ensisijainen julkaisukieli tulee olla ruotsi.

Stipendin on perustanut Föreningen Konstsamfundet yhteistyössä säätiön Instititutum Romanum Finlandiae kanssa. Stipendi on nimetty Föreningen Konstsamfundetin perustajan ja mesenaatin Amos Andersonin mukaan. Amos Andersonin panos oli keskeinen myös Suomen Rooman-instituutin perustamisessa sekä Villa Lanten renessanssihuvilan hankkimisessa sen käyttöön.

IRFFM Tuomo Nuorluoto ensimmäinen Suomen Rooman-instituutin Amos Anderson -stipendiaatti