Arkkitehtistipendiaatti 2018

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

Vuoden 2018 arkkitehtistipendiaatiksi valittiin 25-vuotias arkkitehtiopiskelija Iisa Eikaas. Hän valmistui tekniikan kandidaatiksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta keväällä 2016. Tällä hetkellä hän suorittaa maisterintutkintoaan Kööpenhaminan maineikkaassa Royal Danish Academy of Fine Artsissa, arkkitehtuuriin ja urbanismiin keskittyvässä instituutissa.

Eikaas on tutkinut opinnoissaan yhteiskunnallisten teemojen, kuten vallan, identiteetin ja historiallisen narratiivin manifestaatioita kaupunkitilassa ja -suunnittelussa. Häntä kiinnostavat muun muassa Euraasian mantereen ristikkäiset kulttuurivaikutteet syvine historiallisine kerrostumineen. Kandidaatintyönsä aineiston Eikaas keräsi Vietnamin Hanoissa. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen stipendillä palkittu opinnäyte käsitteli paikallisen rakennusperinteen mutaatioita eurooppalaisen imperialismin ja toisaalta myöhemmän kulttuurisen ja taloudellisen vapautumisen seurauksena. Työn keskiössä olivat sino-vietnamilaisten kauppiastalojen neoklassiset, antiikin Roomaan ja eurooppalaiseen renessanssiin viittaavat tyylipiirteet eräänä paikallisen estetiikan ja elämänmuodon muutoksen kuvaajana.

Maisteriopinnoissaan Eikaas on lisäksi perehtynyt eurooppalaiseen orientalismiin ja sen ilmentymiin imperialististen suurvaltojen arkkitehtuuritrendeissä. Lontoossa toteuttamassaan valokuvaprojektissa hän kartoitti kolonialismin perintöä monikulttuurisessa metropolissa, jonka keskustakortteleissa siirtomaavallasta kertovat yhä useat toiseuttavat symbolit ja kulttuurilainat. Eikaasia kiinnostaa postkolonialistinen diskurssi – rakennettu ympäristö kertoo aatteiden ja elämäntapojen muutoksista, ja siihen kätkeytyy tarinoita tapahtumista ja ihmiskohtaloista, jotka kanonisoitu historiankirjoitus on jättänyt huomiotta. Toisaalta arkkitehtuuri on monesti vallan kuva, ja siten voimakas kollektiivisen muistin ja historiakuvan manipuloinnin väline.

Villa Lantessa Eikaas tekee diplomityötään, jossa hän tutkii arkaaisen globalisaation ja itäisten kulttuurivirtausten vaikutuksia Euroopassa ennen siirtomaavaltaa. Läntisen maailmankuvan keskipisteenä ja synnyinpaikkana Rooma tarjoaa ainutlaatuiset puitteet paitsi sen rikkaan rakennushistorian, myös kulttuuristen narratiiviemme kriittiseen tarkasteluun. Menneisyyden kuvaajanakin arkkitehtuuri on alituisessa muutoksen tilassa – historiallisten monumenttien suhdetta ympäristöönsä, säilyttämistä ja rekonstruointia määrittävät kulloisetkin yhteiskunnalliset arvot ja asenteet sekä taloudelliset ja poliittiset päämäärät. Eikaas lähestyy aihettaan paitsi kirjallisin keinoin, myös taiteen, grafiikan ja arkkitehtonisen presentaation kautta. Hän työskentelee instituutissa huhtikuusta syyskuun loppuun.

 

IRFArkkitehtistipendiaatti 2018