APURAHOJA YLIOPISTOLLISTEN KURSSIEN JÄRJESTÄMISEEN SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA

IRF Ajankohtaista

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää matka-apurahoja, jotka on tarkoitettu suomalaisten yliopistojen järjestämille kursseille Suomen Rooman-instituutissa. Apurahalla voidaan kattaa kurssin osallistujien matkakustannuksia ja asumiskustannuksia Suomen Rooman-instituutissa. Apurahaa ei voi käyttää kurssin opettajien palkkioihin tai päivärahoihin.

Apurahat on tarkoitettu kursseille, jotka järjestetään vuosina 2020–2021.

Etusijalla ovat oppiaineet ja koulutusohjelmat, jotka edustavat instituutin painopistealoja: arkeologia, historiatieteet, klassilliset kielet ja taidehistoria. Valinnassa painotetaan myös kurssisuunnitelman opetuksellista ja tieteellistä laatua.

Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemukset säätiön asiamies Eeva Talvitielle (asiamies[at]irfrome.org) sähköpostitse 30.9.2019 klo 16 mennessä. Hakemuksen tulee sisältää kurssiohjelma, kurssin rahoitussuunnitelma ja tieto siitä, että kurssi on hyväksytty järjestettäväksi instituutissa. Päätöksistä tiedotetaan marraskuun alussa.

Apurahat on mahdollistanut yksityisistä lahjoituksista perustettu Villa Lanten Sivistysrahasto. Rahaston tuotoilla edistetään länsimaisen, erityisesti roomalaisen kulttuuriperinnön tuntemusta suomalaisten keskuudessa.

IRFAPURAHOJA YLIOPISTOLLISTEN KURSSIEN JÄRJESTÄMISEEN SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA