Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi 2015

Laura Nissin Ajankohtaista

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae järjestää 14.9.–11.10.2015 antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin johtaa Suomen Rooman-instituutin johtaja, dos. Tuomas Heikkilä.

Kurssin aikana perehdytään Rooman historiaan ja sen muistomerkkeihin, tutkimuksen lähteisiin ja metodeihin sekä niin menneeseen kuin nykyiseen aineelliseen kulttuuriin. Kurssi vastaa kymmenen opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Sen korvaavuus on varmistettava omalla laitoksella. Opiskelijoille jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etenkin antiikista ja sen jälkivaikutuksesta keskiajalla ja myöhemmin ja suorittavat aineopintoja jossakin seuraavista aineista: arkeologia, historia, klassillinen filologia (tai vastaava) ja taiteiden tutkimus. Kurssille valitaan seitsemän osanottajaa, jotka saavat stipendin (850 €) ja ilmaisen majoituksen Villa Lantesta.

Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake 24.4.2015 klo 16 mennessä osoitteessa http://tinyurl.com/IRF-Johdanto-2015. On tärkeätä perustella tiiviisti, miksi haluaa kurssille ja mikä merkitys juuri Roomassa opiskelulle on omassa opinto- ja tutkimussuuntautumisessa.

Verkkohakemuksen lisäksi hakijan on lähetettävä opintosuoritusote sähköpostitse pdf-tiedostona säätiön apulaisasiamiehelle Laura Nissinille osoitteella nissin(at)irfrome.org. Hakijan tulee nimetä opintosuoritusotetiedostonsa muotoon ”Sukunimi, etunimi opintosuoritusote 2015” ja tarkistettava, ettei tiedostoa ole suojattu salasanoin. Hakemus ja opintosuoritusote on lähetettävä viimeistään 24.4.2015 klo 16 mennessä.

Lisätietoja säätiön apulaisasiamieheltä Laura Nissiniltä (nissin(at)irfrome.org).

Laura NissinAntiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi 2015