Haussa Amos Anderson -stipendi

Laura Nissin Ajankohtaista, Stipendiaatit

AMOS ANDERSON –STIPENDI SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa yhdessä Föreningen Konstsamfundetin kanssa haettavaksi stipendin kolmen kuukauden mittaista tutkimusjaksoa varten Suomen Rooman-instituutissa, Villa Lantessa, vuoden 2019 aikana.

Stipendi on nimetty Föreningen Konstsamfundetin perustajan ja mesenaatin Amos Andersonin mukaan. Koska Amos Andersonin panos oli keskeinen myös Suomen Rooman-instituutin perustamisessa sekä Villa Lanten renessanssihuvilan hankkimisessa sen käyttöön, uuden stipendin nimeäminen hänen mukaansa oli luonteva valinta.

Amos Anderson -stipendi on suuruudeltaan 9 000 € ja se on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset sekä kolmen kuukauden työskentely ja asuminen Roomassa. Tutkimustyönsä aikana apurahan saaja on oikeutettu asumiseen Suomen Rooman-instituutissa tutkijahintaan. Stipendiä ei voi käyttää lyhyisiin vierailuihin instituutissa.

Stipendi myönnetään tohtorikoulutettavalle, post doc -tutkijalle tai vastaavan tasoisen koulutuksen hankkineelle henkilölle, joka tekee tutkimustyötä jollakin seuraavista tutkimusaloista: Rooman ja Italian historia, antiikin kulttuuriperintö, klassillinen arkeologia, klassillinen filologia ja taidehistoria. Etusijalla ovat hakijat, joiden tutkimusaihe yhdistää taiteiden ja talouden tutkimusta. Tutkimustulosten ensisijainen julkaisukieli tulee olla ruotsi.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma, ansioluettelo sekä julkaisuluettelo. Hakijan tulee myös perustella, miksi Roomassa työskentely on olennaista tutkimushankkeelle. Hakemus toimitetaan 30.9.2018 klo 16 mennessä sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona [max 2 MB] säätiön apulaisasiamiehelle FT Laura Nissinille (nissin[at]irfrome.org).

Stipendin saajan valitsevat Säätiö Institutum Romanum Finlandiae sekä Föreningen Konstsamfundet yhdessä, ja tulokset julkaistaan joulukuun alussa 2018.

Ilmoitus pdf-tiedostona.

Tietosuojaseloste

Laura NissinHaussa Amos Anderson -stipendi