AMOS ANDERSON -STIPENDIAATTI 2018

IRF Stipendiaatit, Tutkimus

Instituutin Amos Anderson -stipendiaatti on FM Tuomo Nuorluoto. Hän tekee väitöskirjaa Uppsalan yliopistossa latinan oppiaineessa ja on aiemmin opiskellut klassillista filologiaa Helsingin yliopistossa.

Hänen väitöskirjatutkimuksensa työnimellä Roman Female Cognomina: A Socio-Onomastic Study on the Personal Names of Roman Women käsittelee antiikin roomalaisten naisten nimiä ja nimeämiskäytäntöjä sekä niiden laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Tutkimus painottuu ns. lisänimen (lat. cognomen) käyttöön. Lisänimi oli roomalaisen nimijärjestelmän tuorein osa ja myös viimeinen, joka siitä lopulta jäi jäljelle. Sen käyttö yleistyi vähitellen myöhäisellä tasavallan ajalla, ja varhaisen keisariajan kuluessa siitä muotoutui roomalaisen kansalaisen tärkein yksilönimi. Naiset, joilla ei perinteisesti ollut yksilöiviä etunimiä, saivat lisänimen myötä ensimmäistä kertaa tarkemman yksilöllisen identiteetin yhteiskunnan silmissä (aiemmin naisilla oli lähtökohtaisesti ollut pelkkä isänsä sukunimi feminiinimuodossa).

Nuorluotoa kiinnostaa ennen kaikkea, miten roomalaiset nimenantokäytännöt eroavat erilaisissa sosiaalisissa ja  kulttuurisissa yhteyksissä sekä ajassa ja paikassa — toisin sanoen, miksi tiettyjä nimiä annettiin tietyille henkilöille ja missä olosuhteissa. Tämänkaltainen tutkimus edellyttää luonnollisesti käsitystä siitä, minkälaisia nimiä ylipäänsä käytettiin.

Nimet heijastavat usein yhteisöllisiä normeja ja tapoja. Rooman kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa sosiaaliset hierarkiat olivat vahvoja, nimien sosiaalinen ulottuvuus tulee voimakkaasti esiin. Tämä korostuu erityisesti lisänimissä, joissa variaatio on suurta.

Roomalaisten nimien tutkimuksessa keskeisin lähdemateriaali koostuu latinan- ja kreikankielisistä piirtokirjoituksista, joiden tutkimiseen Rooma ympäristöineen tarjoaa erinomaiset puitteet. Villa Lantessa ja Roomassa Nuorluoto käy läpi tutkimukseensa liittyvää piirtokirjoitusaineistoa, jatkaa väitöskirjatutkimustaan ja kirjoittaa siihen pohjautuvaa artikkelia.

 

Aikaisempia stipendiaatteja löydät täältä.

Kuva: Roosa Kallunki

IRFAMOS ANDERSON -STIPENDIAATTI 2018