Amanuenssin tehtävä haettavana Suomen Rooman-instituutissa

IRF Ajankohtaista

Suomen Rooman-instituutti on Roomassa toimiva tieteellinen tutkimuslaitos, jonka päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja tutkijakoulutus. Instituutin tutkimus- ja koulutusaloja ovat historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria sekä muiden humanististen alojen Roomaan ja Italiaan liittyvä tutkimus. Tieteen lisäksi instituutti edistää suomalaista taidetta. erityisesti arkkitehtuuria ja kuvataidetta.

Instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi amanuenssin tehtävän instituutissa Roomassa.

Amanuenssi huolehtii Suomen Rooman-instituutin hallinnosta instituutin johtajan ja intendentin alaisuudessa. Tehtäviin sisältyy muun muassa taloushallintoa ja viestintää. Työaika määräytyy instituutin aukioloaikojen mukaan. Viikottainen työaika on 36 tuntia 45 minuuttia.

Hakijalta edellytään ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Kokemus taloushallinosta, hyvät yhteistyötaidot sekä instituutin toiminnan tuntemus ovat oleellisia työtehtävän hoitamisessa. Työ edellyttää hyvää suomen, ruotsin ja italian suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito lasketaan eduksi.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomus.

Lisätietoa antavat 1.8. alkaen instituutin intendentti Simo Örmä (orma@irfrome.org, +39 06 686 1995) ja säätiön asiamies Eeva Talvitie (asiamies@irfrome.org, +358 50 576 23 55). Hakemukset on toimitettava 16.8.2019 klo 16 mennessä sähköpostitse mieluiten yhtenä pdf:nä asiamiehelle. Työn aloitus on 15.9. tai sopimuksen mukaan.

IRFAmanuenssin tehtävä haettavana Suomen Rooman-instituutissa