Acta Instituti Romani Finlandiae Vol. 43

IRF Tutkimus

The Material Sides of Marriage pohjautuu instituutin samannimisessä konferenssissä marraskuussa 2013 pidettyihin esitelmiin. Se sisältää 23 artikkelia, jotka kartoittavat uusimman kansainvälisen tutkimuksen lähestymistapoja antiikin naisten taloudellisiin rooleihin ja mahdollisuuksiin.

Kokoelma päivittää Instituutin tutkimustraditiota, joka juontaa juurensa mm. Päivi Setälän 1970-luvun tutkimuksiin eliittiin kuuluvien roomalaisten naisten aktiivisesta toiminnasta tiiliteollisuudessa. Uuden tutkimuksen painopiste on sen sijaan laajemmissa kansankerroksissa eliittin alapuolella, alkaen Magna Graecian kotitalouksien tekstiilituotannosta, Kreikan ja Rooman perheiden omaisuutta koskevasta lainsääsännöstä, ulottuen ajallisesti aina myöhäisantiikin naisten mahdollisuuksiin työelämässä. Kokoelmassa painotetaan  naisten ja esineellisen kulttuurin suhdetta, tarkastellen talouden perspektiivistä mm. ateenalaisia myötäjäisesineitä, Pompejin kotien esineistöä ja naisten hautalahjoja Etruriassa, esiroomalaisessa Sisiliassa, hellenistisessä Kreikassa ja bysantin Italiassa.

Ria Berg

Hinta € 40,00

Kirjan voi tilata Tiedekirjan verkkosivuilta tai kirjakaupasta:
Tiedekirja
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
tiedekirja@tsv.fi
http://www.tiedekirja.fi

Kirja pdf-muodossa

IRFActa Instituti Romani Finlandiae Vol. 43