6.4-23.10 Näyttely “Lupa & Amos”

Johanna Litzen Ajankohtaista

6.4.2018 klo 18 “Lupa & Amos”-näyttelyn avajaiset Villa Lantessa

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY:n) arkkitehtuurin historian aineryhmä on järjestänyt Villa Lantessa näyttelyn yhdessä Suomen Rooman-instituutin kanssa. Näyttelyn ideoinnista ja kokoamisesta vastaa prof. em. Tore Tallqvist.

Johanna Litzen6.4-23.10 Näyttely “Lupa & Amos”