Haku vuoden 2019 tieteelliselle kurssille on alkanut!

Laura Nissin Ajankohtaista

Suomen Rooman-instituutti järjestää 11.2.–10.5.2019 antiikin ja keskiajantutkimuksen tieteellisen kurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin johtaa instituutin johtaja, prof. Arja Karivieri.

Tieteellisellä kurssilla perehdytään antiikin Rooman ja erityisesti sen satamakaupunkien Ostian ja Portuksen historiaan ja kehitykseen antiikista keskiajalle sekä menneisyydentutkimuksen lähteisiin ja metodeihin. Kurssi kattaa ajallisesti Rooman kehityksen sen perustamisesta varhaiskeskiajalle. Kurssin johtolankana on roomalaisen kaupungin kehitys ja sen aineellinen ja henkinen kulttuuri, kulttien ja uskontojen aiheuttamat muutokset kaupunkikuvassa ja sen hallintorakenteessa, sen asukkaiden arkielämä ja sosiaaliset kontaktit. Kurssin osanottajat laativat tieteellisen tutkielman erikseen sovittavasta aiheesta. Kurssille valitaan seitsemän osanottajaa, joille säätiö Institutum Romanum Finlandiae myöntää 3100 euron suuruisen stipendin sekä ilmaisen asumisen Villa Lantessa kurssin aikana.

Kurssi vastaa 25 opintopisteen laajuista yliopistollista opintosuoritusta. Opiskelija sopii kurssin korvaavuuksista oman tutkinto-ohjelmansa kanssa. Opiskelijoille jaetaan kurssin lopuksi kirjallinen kurssitodistus.

Kurssille valitaan ensi sijassa instituutin painopistealojen – arkeologia, historiatieteet (sisältäen uskontohistorian), klassilliset kielet ja taidehistoria – opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet vähintään aineopinnot pääaineessaan. Kurssin osanottajia valittaessa kiinnitetään myös huomiota kielitaitoon sekä opintojen relevanssiin kurssin teemojen suhteen. Tieteellinen kurssi antaa edellytykset hakea myöhemmin johtajan tieteelliseen työryhmään.

Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake 30.9.2018 klo 16 mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91434/lomake.html (linkki myös instituutin verkkosivuilla: www.irfrome.org). Verkkohakemuksen oheen hakijan on liitettävä opintosuoritusote pdf-tiedostona, joka tulee nimetä muotoon ”Sukunimi, etunimi opintosuoritusote 2018”. Muista tarkistaa, ettei tiedostoa ole suojattu salasanoin. Hakemus ja opintosuoritusote on lähetettävä hakemuslomakkeen kautta viimeistään 30.9.2018 klo 16 mennessä. Mahdolliset suosittelijat voivat lähettää suositukset joko opiskelijan välityksellä (liitä opintosuoritusotteen yhteyteen samaan pdf-tiedostoon) tai suoraan apulaisasiamiehelle sähköpostitse myös 30.9. mennessä. Lisätietoja säätiön apulaisasiamieheltä Laura Nissiniltä (nissin(at)irfrome.org).

 


Ilmoitus pdf-tiedostona.

Tietosuojaseloste.

Laura NissinHaku vuoden 2019 tieteelliselle kurssille on alkanut!